1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Haal alles uit de kracht van teamwork

Haal alles uit de kracht van teamwork

Wil je een positieve impuls geven aan het probleemoplossend vermogen in je teams? De prestaties van een afdeling of de hele organisatie op een hoger niveau brengen? Dat vraagt in deze tijd om zelfbewuste teams die flexibel kunnen inspelen op veranderingen. Waarin individuele kwaliteiten floreren dankzij een vruchtbare en constructieve samenwerking. Hoe bevorder je teamwork in jouw organisatie?

Kracht van teamwork haal alles eruit 700 x 300px 

Om je organisatie verder te brengen, is het belangrijk dat teams optimaal functioneren. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Jeroen Stoffelsen, strategisch Arbeids- en Organisatieadviseur bij Arbo Unie: “In deze tijd hebben medewerkers minder behoefte aan directe aansturing. Dat geldt zeker voor teams waar het gemiddelde opleidingsniveau hoog ligt. Medewerkers willen meer zeggenschap over hun werkzaamheden en hoe ze die invullen. Dat maakt hun werk leuker. De trend is dan ook dat er meer verantwoordelijkheden bij de teams neergelegd worden. Daarmee neemt vaak ook de druk toe. Als je niks doet, dan kunnen er in een team spanningen ontstaan. Terwijl je team juist boven zichzelf uit kan stijgen, als je op een goede manier aandacht aan teamontwikkeling besteedt.”

 

Van individu naar een goedlopend team

Teamontwikkeling zorgt ervoor dat een verzameling individuen met elk hun vaardigheden en talenten samengesmeed worden tot een hecht team, waarin al die kwaliteiten uit de verf komen. Arbo Unie biedt hiervoor onder andere het teamprogramma Goed Bezig. Dit draait om perspectief, verbinding, autonomie en groei. Jeroen: “Het begint ermee dat je als team bij deze pijlers stilstaat. Hebben we eigenlijk wel zicht op waar we naartoe willen en wat we daar als team en individuele medewerker aan bijdragen? Ook verbondenheid van medewerkers met elkaar en de organisatie is een belangrijk thema: hoe willen we met elkaar communiceren? En: hoe zorgen we dat iedereen voldoende regelmogelijkheden heeft en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen? Via een combinatie van teambijeenkomsten, individuele begeleiding en een app halen we boven tafel wat eronder de oppervlakte speelt. Zo komt het gesprek op gang en kunnen teamleden samen in actie komen.”

Als je op een goede manier aandacht besteedt aan teamontwikkeling, kan je team boven zichzelf uitstijgen.

Veranderende rol van leidinggevenden

Meer zelfsturing in de teams betekent ook dat de rol van de leidinggevende verandert. “Die wordt meer coachend en begeleidend”, zegt Jeroen. “Dat is voor veel leidinggevenden best wennen: hoe ga je daarmee om? Hoe leer je dingen los te laten? Waar kun je aan werken om teamprocessen niet in de weg te staan maar juist te bevorderen? Ook daar werken we aan, binnen het teamprogramma, maar desgewenst ook in coachingsessies voor leidinggevenden.”

Teamdagen om op één lijn te komen

Naast ontwikkeltrajecten begeleiden Jeroen en zijn collega’s ook teamdagen. “Daarbij ligt het accent meer op het sturen op resultaten. Teams krijgen vanuit de organisatie vaak doelstellingen opgelegd, zoals tien procent meer omzet halen. Of zoveel meer klanten. Wil je deze doelen halen, dan is het belangrijk dat je het er als team over eens bent wat daarvoor nodig is en hoe je dat gaat aanpakken. Dat je samen een scherp beeld hebt van wanneer je jaar geslaagd is. En wie daar dan welke rol in gaat vervullen. Daar maak je op zo’n dag heldere afspraken over. Ook dat is een goede manier om tot teamkracht te komen. En zo de teamresultaten én de individuele bijdrage te verhogen.”

Meer weten?

Benieuwd wat de professionals van Arbo Unie bieden op het gebied van teamwork?
Neem contact op met Jeroen Stoffelsen, jeroen.stoffelsen@arbounie.nl 
of 06 5250 1957.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht