1. Haal het beste uit je preventiemedewerker

Haal het beste uit je preventiemedewerker

Een jaar geleden ging de herziene Arbowet in. Die deelt de preventiemedewerker een stevigere rol toe dan voorheen, om de werkgever nog beter te ondersteunen bij de zorg voor de dagelijkse arbeidsveiligheid en -gezondheid van alle medewerkers. Deze wijziging begint z’n vruchten af te werpen: steeds meer organisaties maken serieus werk van de inzet van hun preventiemedewerker(s). Hoe zit dat in jouw organisatie?

Haal het beste uit je preventiemedewerker

“Sinds de herziene Arbowet van kracht is, zien wij een toename in het aantal preventiemedewerkers”, vertelt Joy Diekmeijer, ergonoom bij Arbo Unie. “Elke organisatie van meer dan 25 medewerkers moest ook al onder de oude Arbowet een preventiemedewerker aanstellen, maar in de praktijk gebeurde dat niet overal. Dat dit nu bijtrekt, is een positieve ontwikkeling; als preventiemedewerkers de tijd, de ruimte en de middelen krijgen om hun taken goed uit te voeren, komt dat echt ten goede aan een veiligere en gezondere werkomgeving.”  

Breed takenpakket

Voor preventiemedewerkers zijn vier wettelijke taken in de Arbowet vastgelegd. Ze:

  • adviseren de directie en de personeelsvertegenwoordiging over verbeteringen in de arbeidsomstandigheden
  • werken mee aan de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) of stellen die op, inclusief het plan van aanpak
  • bewaken de voortgang van het plan van aanpak
  • werken samen met en adviseren de bedrijfsarts of arbodienst

Daarnaast kunnen preventiemedewerkers ook andere taken op zich nemen die te maken hebben met arbeidsomstandigheden, zoals werkplekonderzoeken uitvoeren, voorlichting geven aan collega’s of het organiseren van de bedrijfshulpverlening. 

Het belang van preventie kan niet genoeg onderstreept worden.

Training

Voor de meeste (beginnende) preventiemedewerkers is dit niet allemaal gesneden koek. Daarom biedt Arbo Unie trainingen aan om hen goed toe te rusten voor hun taken, op een van de vestigingen van Arbo Unie of in company. Arbeidshygiënist Heleen Bakker is een van de deskundigen die deze trainingen verzorgen. “In één dag geven we preventiemedewerkers alle handvatten waarmee ze aan de slag kunnen. Wat wordt er van ze verwacht? Hoe stel je een RI&E op? Waar vind je achtergrondinformatie? We leren ze ook risico’s te herkennen, bijvoorbeeld door op locatie, een rondje door het magazijn, kantoor en/of andere bedrijfsruimtes te lopen en goed rond te kijken. Is de werkomgeving vrij van obstakels? Kan er niets vallen? Is er veel lawaai? En hoe moet je die risico’s vervolgens wegen? Speciaal voor ervaren preventiemedewerkers die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen, geven we ook vervolgtrainingen.”

Aanspreekpunt

Ook Heleen vindt het een goede ontwikkeling dat de rol van preventiemedewerkers meer en meer wordt onderkend. “Het belang van preventie – van verzuim, ongevallen en beroepsziekten – kan niet genoeg onderstreept worden. Daar kunnen preventiemedewerkers een grote bijdrage aan leveren. Alleen al door veilig werken in de organisatie onder de aandacht te brengen en op de agenda te houden.” Joy vult aan: “Ze zijn ook een belangrijk aanspreekpunt voor ons als arbodienst: zij kennen de organisatie als geen ander en dat helpt ons om ons werk nog beter te doen. Ik zou daarom alle werkgevers op willen roepen hun preventiemedewerkers te faciliteren met voldoende tijd en ruimte. Dan doe je er je voordeel mee.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de trainingen voor preventiemedewerkers van Arbo Unie? Kijk dan op onze website of neem contact op via e-mail informatie@arbounie.nl 

Naar trainingen preventiemedewerker

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht