1. Herhaalprik tegen corona zeevarenden per direct van start

Herhaalprik tegen corona zeevarenden per direct van start!

Vanaf maandag 26 september 2022 kunnen zeevarenden een herhaalprik tegen corona krijgen via Arbo Unie. Deze vaccinatieronde is een uitbreiding van het bestaande vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Sinds de start van dit programma in 2021 hebben bijna 32.000 zeevarenden hun basisserie en/of 1e booster gehad. De vaccinaties (herhaalprik) worden gegeven op 4 locaties van Arbo Unie in Rotterdam Botlek, Amsterdam, Vlissingen en Groningen. Het is bij grotere groepen mogelijk om de vaccinaties aan boord van een schip te geven vanuit een aantal Nederlandse zeehavens.

corona-herhaalprik-700x300px

Voor deze herhaalprik zijn de vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer door de Nederlandse overheid ter beschikking gesteld. Iedere zeevarende kan voorzien worden van een herhaalprik. Aanvullend vergoedt de overheid de kosten voor het zetten van de herhaalprik, waardoor de vaccinatie volledig gratis is bij de locaties van Arbo Unie. Het is tevens mogelijk om aan boord van schepen te vaccineren. Vanaf minimaal 15 te vaccineren zeevarenden is het vaccineren aan boord ook gratis, afhankelijk van beschikbare capaciteit. Arbo Unie heeft de mogelijkheid om zeevarenden te vaccineren bij de locaties Rotterdam Botlek, Amsterdam, Groningen en Vlissingen.

Het regelen van afspraken – Opvragen aanvullende informatie

Voor het maken van een afspraak kan een agent of rederij de aanvraag mailen naar covidvaccinaties@arbounie.nl Naast het maken van een afspraak voor een herhaalprik is het  nog steeds mogelijk een afspraak te maken voor een 1e vaccinatie. Meer informatie hierover kan opgevraagd worden via bovenstaand mailadres.

Europese QR-code voor Buitenlandse Zeevarenden

Buitenlandse zeevarenden bieden wij de mogelijkheid om na de vaccinatie en het verkrijgen van de Engelstalige registratiekaart een Europese QR-code aan te vragen. Dit kan via EUDCC@arbounie.nl Voor de Nederlandse zeevarenden met een BSN-nummer kan dit via covidvaccinaties@arbounie.nl.

English

From Monday, September 26, 2022, seafarers can receive a repeat COVID-19 vaccination by Arbo Unie. This campaign is an extension of the existing vaccination program for seafarers. Since the start of this program in 2021,  32.000 seafarers have had their basic vaccination series and/or 1st booster. 
The vaccinations are given at 4 Arbo Unie locations in Rotterdam Botlek, Amsterdam, Vlissingen and Groningen. It is possible for larger groups to give the vaccinations on board a ship from a number of Dutch seaports.

For the repeat vaccination COVID-19 campaign, the renewed vaccines from BioNTech/Pfizer are available. Any eligible seafarer can get a repeat vaccination if desired. The vaccination is free. We vaccinate at the Arbo Unie locations and on board the ships (from a minimum of 15 seafarers to be vaccinated and depending on available capacity). Arbo Unie has the option to vaccinate seafarers at the locations Rotterdam Botlek, Amsterdam, Groningen and Vlissingen.

Arranging appointments – Requesting additional information

To make an appointment, agents or shipping companies can email the application to covidvaccinaties@arbounie.nl In addition to making an appointment for a repeat COVID-19 vaccination, it is still possible to make an appointment for a 1st vaccination. More information about this can be requested via the above email address.

European QR code for Foreign Seafarers

We offer foreign seafarers the opportunity to request a European QR code after vaccination and obtaining the English registration card. This can be done via EUDCC@arbounie.nl. For Dutch seafarers with a citizen service number, this can be done via covidvaccinaties@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar homepage