Vroegherkenning langdurig verzuim werpt vruchten af

Bedrijfsartsen van Arbo Unie zien medewerkers bij wie langdurig verzuim dreigt, steeds vaker al in de tweede of derde week na hun ziekmelding. Hierbij helpt online analysetool In.zicht. Hiermee voorkomen we tijdverlies en kan direct worden gestart met passende begeleiding. De resultaten zijn indrukwekkend.

Verzuim3_mani 700x300

In.zicht is een wetenschappelijk getoetst en erkend instrument dat de belangrijkste voorspellers van langdurig verzuim in kaart brengt. Dat werkt eenvoudig: medewerkers die zich hebben ziekgemeld, vullen op de vierde dag van hun verzuim een online vragenlijst in. Bedrijfsarts Corné Roelen: “De vragenlijst bestaat uit twaalf vragen. Bijvoorbeeld of iemand al bij de huisarts is geweest, of er al contact is geweest met de leidinggevende en of er sprake is van vermoeidheid of pijn. Aan de hand daarvan kunnen we een goede inschatting maken van het risico dat het verzuim langer dan vijf weken gaat duren. Als dat risico hoog is, worden medewerkers direct ingepland op het spreekuur. Bij psychische klachten zien we medewerkers bijvoorbeeld liefst binnen twee weken, bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat uiterlijk na drie weken. Daarmee hebben we al drie weken gewonnen om te beginnen met interventies die bevorderlijk zijn voor het herstel.”

Combinatie met herstelpaden

Voor psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat heeft Arbo Unie in 2020 de unieke herstelpaden geïntroduceerd. “Deze veelvoorkomende verzuimoorzaken vragen elk om eigen verzuimaanpak”, zegt Corné. “In herstelpaden richten we die gestructureerd in. We werken in multidisciplinaire teams en betrekken in elk traject verschillende professionals. Daarin doorlopen we een soort ‘spoorboekje’: wanneer en hoe vaak zien we medewerkers? Wanneer moeten welke professionals meekijken of het herstel verloopt zoals we dat zouden verwachten? Op die manier houden we vinger aan de pols en kunnen we direct bijsturen waar dat nodig is.”

Klinkende resultaten

Bij de organisaties waar Arbo Unie al op deze manier werkt, tekenen de positieve resultaten zich inmiddels af. “Medewerkers die een herstelpad doorlopen, hervatten hun werk na 52 tot 73 dagen. Terwijl langdurig verzuim in diezelfde organisaties voor medewerkers die niet in een herstelpad zitten, gemiddeld op 114 dagen ligt. Echt een groot verschil. De verzuimduur met onze herstelpaden neemt dus aanzienlijk af. Dat is prettig voor de medewerkers die het betreft, en het scheelt de organisaties veel ongemak en kosten.”

Uitbreiding herstelpaden

 “Psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat zijn de meest voorkomende verzuimoorzaken. Daarmee kunnen we dus al een grote groep verder helpen. Binnenkort voegt Arbo Unie daar herstelpaden  voor hart- en vaatziekten en ‘overig’ dreigend langdurig verzuim aan toe. Later dit jaar volgt er een herstelpad voor medewerkers met diagnose kanker; wij merken dat ook zij vaak behoefte hebben aan snel contact met de bedrijfsarts. Dat zie ik zelf als het grote voordeel van onze aanpak: dat we medewerkers eerder advies kunnen geven. En dat ze in plaats van vijf weken af te wachten, nu vaak al na twee weken afspraken aan het maken zijn met hun leidinggevende. Zodat ze – al of niet met aanpassingen – hun werk kunnen oppakken.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over In.zicht, de herstelpaden en hoe Arbo Unie kan helpen langdurig verzuim in jouw organisatie terug te dringen? Neem dan contact op met Patricia van Hillo.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Unieke en onderscheidende re-integratieaanpak

Je medewerkers sneller, beter en duurzamer laten re-integreren? Én sterker terug laten komen naar werk? Lees dan snel verder.....