1. Hoe gaat dat in de praktijk Stefaan Visser

Hoe verloopt een RI&E in de praktijk? Onze professionals delen hun ervaringen.

Hoe gaat dat nou in de praktijk? En hoe ervaren onze klanten de samenwerking met Arbo Unie en wat levert samenwerken met je medewerkers op voor je organisatie? En hoe blijft iedereen betrokken? Deze keer deelt Stefaan Visser, geregistreerd ergonoom bij Arbo Unie zijn ervaringen.

Wanneer is je RIE verlopen 700 x 300px

“De meest waardevolle RI&E die ik bij een klant gemaakt heb, was bij een medicijnfabrikant. Daar hebben we met elkaar het onderdeel ergonomie uitgewerkt. Bij aanvang werd meteen duidelijk dat zowel management als de medewerkers behoefte hadden aan een verbeterslag. Het management zag hoge verzuimcijfers, de medewerkers hadden pijn in rug en schouders. Dit gemeenschappelijk gevoelde belang was een ideale basis. Het project bestond uit de volgende onderdelen:

  • Interviews met o.a. management, medewerkers en de preventiemedewerker.
  • In workshops met de medewerkers de mogelijke pijnpunten geïnventariseerd.
  • Onderzoek op de werkplek.
  • Samen met medewerkers en management pijnpunten definitief vastgesteld.
  • In Gemba (bezoek aan de werkvloer) rondes met iedereen samen de benodigde verbeteracties bepaald. 

Wat deze RI&E uiteindelijk zo waardevol heeft gemaakt is dat de verbeteracties goed zijn opgepakt. Zowel het probleem voor de medewerkers als het management zijn hiermee opgelost. Verder hebben het samenwerken en de workshops geleid tot de start van een continue verbetercyclus. Nieuwe mogelijke verbeterpunten worden periodiek met elkaar besproken.”

Stefaan weet wat het een organisatie oplevert om medewerkers bij de RI&E te betrekken. “Door medewerkers te betrekken komen vaak meer mogelijke pijnpunten naar boven dan van tevoren verwacht. Dat is op zich al winst.

Uiteraard zitten hier ook dingen tussen die men als risico ervaart, maar waar dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Door de samenwerking snapt iedereen uiteindelijk waarom we met het ene punt wel en met het andere niet aan de slag gaan. Dat begrip voor de gekozen verbeterpunten en acties brengt met zich mee dat er dan ook zoveel mogelijk mensen voor willen gaan.

Als derde belangrijke punt ervaar ik dat door het betrekken van medewerkers bij het vergaren van de risico’s hun inbreng ook waardevoller wordt bij het samen aanmaken van verbeteracties. Doordat men het risico begrijpt en ziet wat de bron is komen vaak de mooiste praktische oplossingen op tafel.”

Maar hoe pak je dat dan aan bij de RI&E? “Voor mij start het bij de mindset aan het begin. Belangrijke vragen vind ik: Waarom maken we een RI&E? Wie moeten er met de uitkomsten aan de slag? Wie gaan hier wat van merken? Bij het opstarten van de RI&E ben je dan al bezig met de beweging die je aan de achterkant graag wil zien.

De manier waarop je medewerkers kunt betrekken kan heel verschillend zijn. Interviews en medewerkers zelf laten zien wat ze bedoelen zie ik als de meest basale vorm. Als het gaat om een verdiepende RI&E van de fysieke belasting kan je soms zelfs zo ver gaan dat je in elk team een vertegenwoordiger traint, zodat hij of zij aan de hand van een checklist zelf met het team de pijnpunten op gaat zoeken. Deze checklist maak ik dan aan op basis van een eerste rondgang en enkele gesprekken. Daarna vinden de metingen plaats op basis van de bevindingen van het team. Mijn ervaring is dat deze manier van werken enthousiast ontvangen wordt door de mensen en voor mij ook bijdraagt aan een hoop werkplezier.”

Om medewerkers na het maken van de RI&E betrokken te houden is het volgens Stefaan belangrijk dat je na de RI&E samen het plan van aanpak maakt. “Bij het bepalen van verbeteracties bereik ik de beste resultaten als ik zorg dat de belangrijkste sleutelfiguren bij elkaar komen. Vaak vraag ik om de volgende samenstelling: iemand die gaat over het geld, Iemand die dingen kan maken/ontwerpen, de preventiemedewerker en de ervaringsdeskundige. Vaak zijn deze laatste een direct leidinggevende en enkele medewerkers. In deze samenstelling is de inbreng van de medewerkers dus weer aanwezig.”

Om een RI&E levend te houden zal je er regelmatig met elkaar aandacht aan moeten besteden. Of eigenlijk aandacht aan je werkomstandigheden. 

“Vaak stel ik tijdens de verbetersessie ook voor met elkaar vast te stellen hoe nieuwe of soms extra risico’s op de werkvloer gezien en opgepakt worden. Bij een verdiepende RI&E van de fysieke belasting maken we dan bijvoorbeeld verbeter- of signaalborden aan. Simpelweg een plek waar je kan noteren wat je hebt gesignaleerd of meegemaakt. Periodiek worden deze signalen met het team besproken. De preventiemedewerker kan op basis hiervan de RI&E weer aanvullen waar nodig.”

Meer weten?

Download dan de whitepaper "Niemand wil ziek worden van werken". Een whitepaper voor ondernemers en HR-managers over hoe je met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) de gezondheidsrisico's kunt beperken.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Wil je meer weten over de RI&E?

Download dan de whitepaper "Niemand wil ziek worden van werken". Een whitepaper voor ondernemers en HR-managers over hoe je met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) de gezondheidsrisico's kunt beperken.

Week RIEwaaier200x200px