Hoe haal je meer uit je PMO?

Het periodieke arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) wordt tegenwoordig bijna overal gecombineerd met het preventief medisch onderzoek (PMO). Dit kijkt breder, en zoomt bijvoorbeeld ook in op leefstijl en psychosociale belasting. Zo krijg je een completer beeld van aandachtspunten waar je mee aan de slag moet. Hoe zorg je daarbij voor duurzaam resultaat?

Hoe haal je meer uit je PMO?

Interventies met blijvend effect

Idealiter is het PMO onderdeel van een permanente verbetercyclus. De uitkomsten geven je als organisatie handvatten voor gerichte maatregelen op organisatie-, team- en individueel niveau. Met als het goed is bij de volgende meting betere resultaten. Om die gewenste verbetercyclus te faciliteren en aan te jagen, werkt Arbo Unie sinds 2022 met een vernieuwd PMO, Kr8werk. Dit is zo ingericht dat het nauw samenhangt met het RI&E, waardoor er meer synergie ontstaat tussen die instrumenten. Kr8werk sluit bovendien aan bij het Work Home Resources model (WHR). Dit model kijkt niet alleen naar stressfactoren op het werk, maar ook naar wat er thuis speelt en welke persoonlijke eigenschappen een rol spelen in hoe mensen in hun werk zitten. En het voegt iets wezenlijks toe aan de gangbare benadering van stress: het brengt niet alleen energielekken, maar juist ook energiebronnen in kaart.

Energiebronnen en -lekken in beeld

Deze insteek verbreedt het palet aan mogelijkheden voor organisaties om met aandachtspunten aan de slag te gaan. Ze kunnen proberen stressfactoren te verkleinen of weg te nemen, maar ze kunnen zich ook richten op maatregelen die hun medewerkers energie geven. Want het probleem is vaak niet dat mensen te veel energie verbruiken; er komt te weinig bíj. Kr8werk beschikt over een analysetool die in één oogopslag inzichtelijk maakt waar de energiebronnen en -lekken zitten. Op organisatieniveau, per bedrijfsonderdeel in individueel (geanonimiseerd), waarbij je ook nog kunt inzoomen op bijvoorbeeld leeftijdsgroepen, mannen, vrouwen of afzonderlijke afdelingen. Het ideale uitgangspunt voor een goede, effectieve opvolging.

Niet vluchtig maar blijvend

Daar komt Halo om de hoek kijken. Een label dat Arbo Unie naar inzichten en behoefte vanuit de markt heeft geïntroduceerd om de energie van werkenden en organisaties te vergroten. We noemen dat amplitie: een benadering die het welzijn en het functioneren van alle medewerkers vergroot. Peggy Pieters, consultant energie en gezondheid bij Halo: “Met deze aanpak zet je in op duurzame gedragsverandering voor alle medewerkers. Op een positieve en laagdrempelige manier, waardoor veel meer mensen meedoen. Dat maakt onze aanpak ook zeer geschikt als opvolging van een PMO. Nu zien we nog vaak dat organisaties naar aanleiding van een PMO losse activiteiten inzetten: denk aan een workshop of een vitaliteitsdag. Goed bedoeld, maar vanuit HR weet je dat het effect van dergelijke eenmalige acties gering is. Halo biedt een structurele ‘wellbeing’-aanpak die door de medewerkers zelf wordt gedragen. Door continu aandacht te besteden aan de energie van mensen, gaat het in het DNA van je organisatie zitten. Dat zorgt voor een hogere betrokkenheid en vergroot de inzet van je medewerkers.”

Blijvend resultaat

Bij het samenstellen van de aanpak voor jouw organisatie gebruikt Halo de uitkomsten van het PMO. Ook andere inzichten vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden benut bij de analyse.  “Vandaaruit werken we op een enthousiasmerende manier aan gedragsverandering, met de Halo-methode. Halo’s aanpak omvat drie stappen: het creëren van een energieke werkomgeving die de sociale verbinding versterkt, het versterken van teams door uitdagingen en trainingen, en het individueel vergroten van de vitaliteit via een bewustwordingstraining met een game, beleid door een online coach. We werken sterk programmatisch, waarbij we meetbare en blijvende resultaten boeken. Zodat je bij het volgende PMO zult zien dat je ook daadwerkelijk effect hebt bereikt.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over Kr8werk en hoe je met Halo als opvolging van je PMO de energie van medewerkers kunt vergroten? Neem dan contact met ons op via informatie@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Naar het nieuwsoverzicht