1. Hoe ongevallenproof is jouw organisatie

Hoe ongevallenproof is jouw organisatie?

Een bedrijfsongeval wil niemand meemaken. Toch gebeuren er in Nederland jaarlijks honderdduizenden kleine tot ernstige ongelukken op de werkvloer. In tachtig procent daarvan speelt gedrag een rol. Het is dan ook niet genoeg als de apparatuur waarmee je werkt aan de veiligheidsnormen voldoet. Het is ook een kwestie van veiligheidscultuur: de – vaak onzichtbare – waarden, normen en houdingen van management en medewerkers. Hoe zit dat bij jouw organisatie?

Paul Beumer, senior veiligheidsexpert bij Arbo Unie, ziet grote verschillen in hoe organisaties met veiligheid omgaan. “In sommige bedrijven is veiligheid volledig in de processen en de organisatie geïntegreerd en is het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers sterk ontwikkeld. Andere organisaties hebben wel veiligheidsprotocollen, maar leven daar in de praktijk niet altijd strikt naar. Zo komt het voor dat medewerkers hun beschermingsmiddelen niet dragen omdat die niet lekker zitten. Of dat er onder tijdsdruk minder zorgvuldig met veiligheid wordt omgesprongen zonder dat de leiding er wat van zegt. Dat heeft alles met cultuur en gedrag te maken. Om de veiligheid in een organisatie te bevorderen is het dan ook heel belangrijk om daar eerst goed naar te kijken. Want die verschillen vragen ook om een andere aanpak.”

Er is geen one size fits all. Maatwerk, soms zelfs per afdeling, leidt tot betere resultaten.

Veiligheid is maatwerk

Paul benadrukt dat er niet één model bestaat dat van toepassing is op elke organisatie: “Er is geen one size fits all. Maatwerk, soms zelfs per afdeling, leidt tot betere resultaten. In het ene geval vraagt de veiligheidscultuur om intensieve begeleiding van medewerkers én management. Bij organisaties die al verder zijn, kan het veel effectiever zijn om leidinggevenden te coachen in hun rol om veiligheid onder de aandacht te houden. We beginnen daarom altijd met een nulmeting: wat is de situatie nu? Zo krijgen we zicht op de fysieke arbeidsomstandigheden, houding en gedrag, veiligheidsbeleid, verzuim door arbeidsomstandigheden en stress in de organisatie. Aan de hand daarvan stemmen we samen af welke interventies daarbij passen.”

Gunstige bijeffecten

Een volwassen veiligheidsklimaat levert uiteindelijk veel meer op dan een lager risico op bedrijfsongevallen, weet Paul. “Uit onderzoek blijkt dat veiligheidsbewustzijn ook ten goede komt aan de kwaliteit. Omdat mensen in een organisatie waar veiligheid in de vezels zit, niet alleen eerder melding maken van risicovolle situaties maar ook van andere verbeterpunten. Een goede veiligheidscultuur draagt bovendien bij aan de medewerkerbetrokkenheid, omdat mensen zich meer gehoord en gewaardeerd voelen. In een arbeidsmarkt waarin goed opgeleide medewerkers schaars zijn, kan je dat als werkgever een streepje voor geven. Er is dus alle reden om je in te zetten voor een organisatie die zo ongevallenproof mogelijk is.”

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe Arbo Unie de veiligheid in jouw organisatie positief kan beïnvloeden? Neem dan contact op met Paul Beumer via paul.beumer@arbounie.nl of 06 5250 2181. 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht