1. Hoe stimuleer je gezond gedrag bij medewerkers

Hoe stimuleer je gezond gedrag bij medewerkers?

Iedereen is verantwoordelijk voor z’n eigen gedrag, of dat nou gezond of ongezond is. Ook jouw medewerkers. Tegelijkertijd kunnen de negatieve gevolgen van ongezond gedrag van individuen voor jou als werkgever wel merkbaar zijn. Je bent er dus bij gebaat dat je medewerkers gezond(er) leven en werken aan hun eigen vitaliteit: in hoeverre kan en mag je daarop sturen?

Hoe stimuleer je gezond gedrag feb 700 x 300px

Wie beschikt over een gezonde geest in een gezond lichaam, werkt makkelijker tot z’n 67e door dan iemand voor wie dat niet geldt. Kun je er een medewerker op aanspreken als je ziet dat hij of zij de eigen gezondheid ondermijnt? Waar ligt de grens? “Voor werkgevers is dat soms een worsteling”, zegt Ric Breteler, bedrijfsarts bij Arbo Unie. “Als een medewerker die een gevaarlijke sport beoefent, elke maandag strompelend op het werk verschijnt en daardoor minder productief is, kun je hem daarop aanspreken. Wie te veel drinkt en daardoor vaker verzuimt, idem dito. Het wordt lastiger als je bijvoorbeeld vindt dat een medewerker te zwaar is of te veel rookt. Zeker zolang dit het functioneren niet aantoonbaar beïnvloedt en er geen medisch probleem manifest is. Dan is het eigenlijk jouw zaak niet.”

Signaalfunctie

Toch zijn er volgens Ric voor werkgevers diverse manieren om medewerkers de goede richting op te helpen. “Je kunt de randvoorwaarden voor gezond gedrag scheppen en erop proberen te sturen. Het kan al helpen als je zelf het goede voorbeeld geeft. Ook gezonde voeding in de bedrijfskantine, lunchwandelen en bedrijfssport kunnen bijdragen, maar daarmee ben je er nog niet. Vaak zie je bijvoorbeeld dat juist medewerkers die toch al veel bewegen, zich aansluiten bij een bedrijfsteam. Maar dat neemt niet weg dat dergelijke activiteiten een signaalfunctie kunnen hebben voor anderen. Ons teamprogramma Polshoogte sluit daar bijvoorbeeld mooi bij aan. Daarbij krijgen medewerkers inzicht in hun eigen gedrag via een fitheidsband en stellen ze onder begeleiding van een vitaliteitscoach individueel en in teamverband gezondheidsdoelen. Die ze dan samen proberen te halen. Dat werkt heel stimulerend, ook onderling.”

Verleiden is beter dan gebieden. Het gaat erom dat je collega’s motiveert om gezonder te leven. Om zelf doelen te bepalen.

Geef medewerkers de regie

Het periodiek medisch onderzoek (PMO) ziet Ric eveneens als een nuttig instrument om gezond gedrag onder medewerkers te bevorderen. “Daarin kun je ook onderdelen opnemen die de leefstijl van medewerkers in kaart brengen. Medewerkers krijgen aan de hand van zo’n PMO direct persoonlijk advies. Dat kun je verder uitbreiden met bijvoorbeeld de inzet van een vitaliteitscoach, die met elke medewerker een gesprek voert over hoe die zijn eigen vitaliteit gunstig kan beïnvloeden. Of uitbouwen tot ‘vitaliteitsdagen’ waarbij ook leidinggevenden handvatten krijgen om hun medewerkers tot gezonder gedrag te bewegen.” Ric benadrukt dat het bij al die maatregelen belangrijk is dat medewerkers zelf de regie houden: “Verleiden is beter dan gebieden. Het gaat erom dat je collega’s motiveert om gezonder te leven. Om zelf doelen te bepalen. Als je hen daarin als werkgever of leidinggevende ondersteunt, kom je al een heel eind.”

Hoe ongezond leeft Nederland

Meer weten?

Wil je meer informatie over sturen op vitaliteit? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij Arbo Unie of stuur een bericht naar informatie@arbounie.nl

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht