1. News Article Detail Page

Hoe stuur je op vitaliteit en inzetbaarheid?

Organisaties kiezen meer en meer voor eigen regie op het gebied van verzuimbegeleiding en -preventie. In de praktijk komt daarmee vaak veel verantwoordelijkheid bij leidinggevenden te liggen. Op hen rust de taak om te zorgen dat hun medewerkers hun gezondheid in acht nemen. En zelf de nodige stappen nemen om te zorgen dat ze niet uitvallen, of anders snel weer kunnen terugkeren in hun werk. Maar hoe doe je dat, je medewerkers activeren?

“Hoe vitaal en inzetbaar medewerkers zijn, hangt van allerlei factoren af”, aldus Jan van den Hoogen, strategisch A&O-adviseur bij Arbo Unie. “Onder andere van hoe iemand met tegenslagen omgaat, van persoonlijkheidskenmerken, de thuissituatie en vaak maar voor een beperkt deel van de werkomstandigheden. In hoeverre heb je daar als leidinggevende grip op? Wat kun je beïnvloeden en hoe? Met veel organisaties werken we aan dat vraagstuk. Niet zozeer door leidinggevenden vaardigheden mee te geven op het gebied van verzuimbegeleiding, maar juist door ze een andere kijk te geven op hun rol in dat proces. Leidinggevenden zijn vaak oplossingsgericht ingesteld. Daardoor stappen ze makkelijk in de valkuil om medewerkers, die bijvoorbeeld gezondheidsklachten hebben of stress ervaren, te vertellen wat ze daaraan kunnen doen. Wij zeggen juist: laat ze zelf een plan maken en faciliteer ze om dat uit te voeren.”

Einde aan passief gedrag

Om leidinggevenden hierbij te ondersteunen, biedt Arbo Unie trainingen Sturen op eigenaarschap. “Die helpen leidinggevenden om de verantwoordelijkheid dáár neer te leggen waar die thuishoort: bij de medewerkers zelf. Het gaat erom dat díe geactiveerd worden. Zodat eigen regie er niet toe leidt dat alle problemen bij de leidinggevenden op het bord komen. Dat inzicht brengen we in onze trainingen over. En we geven leidinggevenden handvatten om hun medewerkers in beweging te brengen. We vragen ze bijvoorbeeld om in kaart te brengen welke medewerkers al wel en niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast leren we leidinggevenden om eisen te stellen en verwachtingen uit te spreken: ‘Ik wil dat jij zelf een plan van aanpak opstelt en dat wil ik volgende week met je bespreken.’ Het heeft alles met cultuur en gedrag te maken; leidinggevenden zouden passief gedrag niet moeten accepteren. Dus niet helpen in de hoop dat iemand aan de slag zal gaan, maar wel hulp bieden als iemand zelf aan de slag gaat met eigen acties. We noemen dat ‘veeleisend helpen’; een aanpak die past bij gesprekken over verzuim, vitaliteit en mentale veerkracht.”

Verplaats de verantwoordelijkheid

Jan merkt dat deze aanpak goed werkt. “Tijdens de bijeenkomsten gaan leidinggevenden snel om. Ik krijg vaak de reactie: ‘Dit had ik tien jaar geleden moeten weten, dan had ik met sommige medewerkers niet zo aangemodderd.’ Ze zien opeens waar het aan ligt als interventies niet het gewenste effect hebben, simpelweg omdat de medewerker die ze aangeboden krijgt, niet echt betrokken is. Als leidinggevende neem je je verantwoordelijkheid het beste door deze echt bij de medewerkers zelf neer te leggen. Bied structuur en leiderschap. Dát leidt tot lager verzuim en betere verzuimpreventie.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de trainingen Sturen op eigenaarschap? Neem dan contact op met Jan van den Hoogen via 06 3770 8857.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht