1. Hoeveel elektromagnetische straling gaat er door jouw bedrijf

Hoeveel elektromagnetische straling gaat er door jouw bedrijf?

Per 1 juli gelden voor de blootstelling aan elektromagnetische straling op het werk wettelijk vastgestelde grenswaarden. Maar weet jij hoeveel elektromagnetische straling de communicatieapparatuur, transformatorhuizen of magneten binnen jouw organisatie uitzenden? Telefonie-, energie- en industriële bedrijven hebben de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) vaak al goed in beeld, en waar nodig maatregelen genomen. Maar voor veel andere organisaties is het onbekend terrein. Daar leeft de vraag: moeten wij iets met deze nieuwe regelgeving? En zo ja, wat?

Nick van den Hurk, arbeidshygiënist bij Arbo Unie: “In een aantal branches is al langer aandacht voor blootstelling aan elektromagnetische velden. Zo worden bijvoorbeeld bij lassen en elektriciteitsopwekking grote krachtvelden gegenereerd. Hier moet je op een goede manier mee omgaan; hoge blootstelling aan laagfrequente elektromagnetische velden kan namelijk maken dat je flitsen ziet en spanningen/tintelingen voelt. Blootstelling aan hoogfrequente velden, die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor zendinstallaties voor mobiele communicatie, leidt juist tot opwarming van het lichaam. Over de langetermijngevolgen van elektromagnetische velden is nog veel minder bekend; het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. De grenswaarden die nu worden ingevoerd, zijn dan ook gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap.”

Zit je boven of onder de grenswaarden?

Nick merkt dat de nieuwe richtlijnen vragen oproepen. “Je hebt natuurkundige kennis nodig om de documenten te begrijpen. Bij veel organisaties is die kennis niet direct aanwezig en ontbreekt zicht op de hoeveelheid straling waaraan hun medewerkers worden blootgesteld. Zitten ze boven of onder de grenswaarden? In de meeste normale kantooromgevingen valt het mee; daar ligt het stralingsniveau ruim onder de limiet. Wij hebben de kennis en kunde in huis om de verschillende situaties te beoordelen, en om waar dat nodig is veldsterktes te meten. Ook kunnen we voorlichting geven over de risico’s en hoe je die kunt inperken. Bijvoorbeeld bij een inductieoven die op volle toeren draait, of op de werkplek van een medewerker die hypersensitief is voor elektromagnetische velden.”

Meer weten?

Heb je vragen voor Nick van den Hurk over elektromagnetische straling? Neem dan contact met hem op via nick.vanden.hurk@arbounie.nl of 06 5250 1057.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht