1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Impact mentale gezondheid jongvolwassenen uit het verleden op het huidige werk

Impact mentale gezondheid jongvolwassenen uit het verleden op het huidige werk

Het psychisch verzuim onder jongvolwassenen (25-35 jaar) neemt sneller toe dan onder andere leeftijdsgroepen. Hetzelfde geldt voor instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wegens psychische problemen. Maar wat weten we eigenlijk over wat zij al hebben meegemaakt vóórdat ze de arbeidsmarkt op kwamen en hoe dat misschien van invloed is op hun werkfunctioneren? Recent onderzoek biedt hierin belangrijke nieuwe inzichten.

Impact mentale gezondheid jongvolwassenen uit het verleden op het huidige werk

Effecten van psychische klachten in de jeugd

Psychische klachten die jongvolwassenen in hun jeugd hebben ervaren, werken door in hoe deze jongvolwassenen nu functioneren in hun werk, of waar ze terechtkomen. Om tot die conclusie te komen, bestudeerde een onderzoeksgroep aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gegevens van maar liefst 2200 Noord-Nederlanders die geboren zijn in 1990. En van wie de psychosociale ontwikkeling al sinds hun elfde wordt gevolgd. “We hadden daardoor al heel veel waardevolle informatie”, vertelt Iris Arends, die als senioronderzoeker binnen het samenwerkingsverband tussen Arbo Unie en UMCG/RUG werkt en bij het onderzoeksproject betrokken was. “Over hoe het hen was vergaan, hoe ze zijn opgegroeid, hoe het op school is gegaan, enzovoort. En dankzij een subsidie konden we nog een extra meting uitvoeren toen ze op 29-jarige leeftijd waren. Hierin hebben we ook gekeken naar de werksituatie – en of psychische klachten of negatieve levensgebeurtenissen in de jeugd hier voorspellend in zijn.” 

Relatie tussen (doorlopende) klachten en werk

Het onderzoek leverde opvallende uitkomsten op.

  • Zo is er een groep van 20-25 procent die doorlopend hoog scoort op ervaren psychische klachten, dus vanaf het elfde levensjaar tot begin volwassenheid. Deze groep blijkt veel meer moeite te hebben om een baan te vinden als jongvolwassene dan jongvolwassenen die geen of veel minder psychische klachten hebben ervaren. De kans om geen baan te hebben is ongeveer 3 keer groter. 
  • Ook jongvolwassenen die negatieve levenservaringen hebben meegemaakt in hun jeugd, variërend van pesten tot misbruik of ouders met een verslaving, zijn vaker inactief.
  • Van de jongvolwassenen die wel werk hebben op hun 29e, heeft ongeveer 20 procent al doorlopend hoge klachten gehad tijdens hun jonge jaren. Deze groep rapporteert meer moeite om te voldoen aan de eisen die hun werk stelt.
  • Zij hebben ook vaker een onzekere baan, een tijdelijk contract en een lager salaris. Terwijl uit veel ander onderzoek naar voren komt dat een onzekere werksituatie een negatieve invloed heeft op het mentale welzijn.

Bewustwording

Veel aanbevelingen die de betrokken wetenschappers aan hun onderzoek hebben gekoppeld, hebben betrekking op de periode vóórdat jongeren aan het werk gaan. Maar ook werkgevers kunnen lessen trekken uit de resultaten. “Je kunt ervan uitgaan dat ongeveer een op de vijf jongvolwassen medewerkers een geschiedenis heeft van psychische klachten. En dat zij meer moeite hebben om te voldoen aan de eisen die hun werk stelt. Dat is belangrijk om je te realiseren. En om rekening mee te houden in je inspanningen om verzuim te voorkomen. Want zeker in deze tijd van grote krapte op de arbeidsmarkt, is iedereen hard nodig. Ik zou in elk geval goede zichtbaarheid van en toegang tot een preventief spreekuur met een bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk werker adviseren.” 

Het gesprek aangaan

Daarbij ziet Iris ook een aanknopingspunt in een kwalitatief onderzoek onder vijftien jongvolwassenen met zeer verschillende achtergronden dat ze uitgevoerd heeft. “Hierin ging het over hoe jongvolwassenen hun werkleven ervaren. En daarin zien we dat ze als ze instromen in werk, er eerst heel open in staan. Maar dan op een gegeven moment gaan ontdekken: wat is eigenlijk belangrijk voor mij in werk? Welke behoeften heb ik? En die behoeften zitten grotendeels op zich kunnen ontwikkelen, een bijdrage leveren, balans tussen werk en privé, en werken voor  een bedrijf dat past bij hun persoonlijkheid. En als ze dan een mismatch ervaren, zie je dat jongvolwassenen psychische klachten rapporteren. Alle reden dus om met jongvolwassenen in gesprek te gaan over wat voor hen belangrijk is in werk. En wat je daaraan kunt bijdragen als werkgever, wat zijn daarin reële verwachtingen. Om zo te helpen mentale klachten in de toekomst te voorkomen.”


Meer weten?

Wil je meer informatie over werkfunctioneren of hoe Arbo Unie jouw organisatie kan helpen bij het verbeteren van de productiviteit en werkkwaliteit? Neem dan contact met ons op via informatie@arbounie.nl.

 

Deel deze pagina

Naar het nieuwsoverzicht