1. Inzicht in stressfactoren en energiebronnen

Werkstress - Inzicht in stressfactoren én energiebronnen

Stress is een subjectief begrip: wat de één stressvol vindt, schudt een ander lachend van zich af. Waar de ene medewerker van wakker ligt, geeft de ander juist vleugels. Bovendien liggen aan stressklachten bijna altijd meerdere factoren ten grondslag. Deze factoren hebben met werk te maken, maar ook met privéomstandigheden en persoonlijke eigenschappen.

WvdW-2021-700x300px

Om stressklachten tegen te gaan is het dan ook belangrijk verder te kijken dan naar werkomstandigheden alleen. Zeker nu onder invloed van het vele thuiswerken werk en privé steeds nóg meer in elkaar overvloeien dan voorheen.

Een nieuwe aanpak, een completer beeld

Zoek je bij stressklachten vooral naar manieren om de werkdruk te verlagen, bijvoorbeeld door taken bij iemand weg te nemen, dan is het risico groot dat je aan de werkelijke oorzaken van de stress voorbijgaat. Het Work Home Resources model (WHR) van Arbo Unie, een andere manier om naar stressklachten te kijken, heeft een bredere insteek. Hiermee breng je niet alleen stressoren die het werk met zich meebrengt in kaart, maar neem je ook mee wat er thuis speelt en welke persoonlijke eigenschappen uitputting in de hand werken of juist buiten de deur houden.

Energiebronnen aanboren

Het WHR-model brengt nog een tweede belangrijke verschuiving ten opzichte van de gangbare benadering van werkstress, en dat is dat het zich sterk richt op het aanboren van energiebronnen. Want het probleem is meestal niet dat iemand te veel energie verbruikt, maar dat er te weinig energie bijkomt. Vergelijk het met een smartphone: als die leeg is, krijg je hem niet aan de praat door hem een week op de vensterbank te leggen, maar door hem op te laden. Zo werkt het even goed voor mensen: de remedie tegen ‘opraken’ is niet stilvallen, maar energie opdoen.

Stress terugdringen kan – maak een actieplan

Hoe breng je dat in de praktijk? Dat werkt voor iedereen anders: zowel energievreters als energiebronnen verschillen van persoon tot persoon. Bij (dreigende) stressklachten – of gewoon om duurzaam inzetbaar te blijven – is het dan ook zaak om hier inzicht in te krijgen. En daaraan vervolgens concrete acties te verbinden, want zonder in actie te komen verandert er niets. In onze whitepaper: 'Werkstress - Inzicht in stressfactoren en energiebronnen' geven we je handvatten om energiebronnen te vinden, aan te boren en te benutten en zo met plezier aan het werk te blijven.

Van alle kanten bekeken

De hoofdstukken van onze whitepaper: 'Werkstress - Inzicht in stressfactoren en energiebronnen' zoomen in op drie domeinen die elk hun eigen stressfactoren én energiebronnen met zich meebrengen:

  • werkomstandigheden
  • privésituatie
  • persoonlijke eigenschappen

Wat maakt dat je tijdens je werk, vanwege de omstandigheden thuis of door je persoonlijkheid (extra) risico loopt om leeg te lopen? Waar krijg je juist energie van? En hoe zet je energiebronnen in om de energievreters, beter aan te kunnen, voor zover je ze niet kan wegnemen? Experts van Arbo Unie delen hun ervaringen, inzichten en concrete aanbevelingen.

Ten slotte: de rol van leiderschap

Al is stress subjectief en spelen naast werkomstandigheden ook persoonlijke factoren mee, jouw invloed en rol als werkgever of leidinggevende valt niet te onderschatten. Hoe houd je op afstand zicht op wat er bij je medewerkers speelt? Wat kan jij bijdragen aan een ontspannen werksfeer, ondanks dat er veel onzekerheid is in deze periode – en nog altijd veel te doen? Welke energiebronnen kan jij voor je medewerkers (verder) opendraaien en hoe help je ze zich beter te wapenen tegen stressfactoren binnen en buiten het werk? Daarover gaat het laatste deel van onze whitepaper: 'Werkstress - Inzicht in stressfactoren en energiebronnen'. Doe er je voordeel mee.

Meer weten?

Download dan hier de whitepaper: 'Werkstress - Inzicht in stressfactoren en energiebronnen'

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Whitepaper: Werkstress - Inzicht in stressfactoren én energie-
bronnen

WvdW-2020-waaier-whitepaper-200x200px