Is je RI&E al coronaproof?

In deze coronacrisis zijn de arbeidsomstandigheden ingrijpend gewijzigd. We werken anders, we werken thuis en we hebben te maken met nieuwe risico’s. Nu organisaties weer aan het opschalen zijn, gaat veel aandacht uit naar coronaprotocollen en -voorschriften. Heel goed, maar vergeet niet ook je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te actualiseren.

Workshop RIEl 700 x 300px

“Covid-19 en alle maatregelen daaromheen die werkgevers de afgelopen maanden hebben getroffen, hebben consequenties voor diverse onderdelen van de RI&E”, vertelt Giel Beijer, arbeidshygiënist bij Arbo Unie. “Het thema biologische agentia (virussen, bacteriën, schimmels) was bijvoorbeeld tot maart bij veel organisaties niet of nauwelijks aan de orde. Nu het coronavirus rondwaart, moet iedereen rekening houden met besmettingsrisico’s. Ook het thema kwetsbare groepen behoeft bijvoorbeeld aandacht: heb je de ‘nieuwe’ risicogroepen goed in beeld? En wat doet de coronasituatie met de gemoedsgesteldheid je medewerkers? Wat betekent het nieuwe normaal voor je BHV-noodplan? Je arbobeleid? Heb je thuiswerken al in je RI&E staan? Zo zijn er meer aanknopingspunten om de RI&E weer tegen het licht te houden.”

Actuele risico’s in kaart

Dit is ook nodig, want de wetgever schrijft voor dat elke organisatie beschikt over een actuele RI&E, voorzien van een plan van aanpak om medewerkers tegen de geconstateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beschermen. Giel: “Je RI&E moet dus ook actueel zijn in coronatijd. Het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn. Des te belangrijker om je RI&E aan te vullen met risico’s rondom Covid-19. Juist omdat dit voorkomt dat je toch nog risico’s over het hoofd ziet. En omdat het je helpt gestructureerd met maatregelen aan de slag te gaan.”

Opstap al gemaakt

Organisaties hebben vrijwel allemaal al grote stappen gezet nu ze bezig zijn hun productie op te schroeven en gaandeweg hun vestigingen weer open te stellen voor medewerkers en bezoekers. Giel: “Bij een zorgvuldige terugkeer denk je bijvoorbeeld goed na over maatregelen op de werkvloer: hoe houd je 1,5 meter afstand? Heb je hygiënemaatregelen op orde? Hoe richt je looproutes in? Coronaprotocollen schieten als paddenstoelen uit de grond, onder andere vanuit het RIVM, sociale partners, brancheverenigingen. De Corona Werkscan van Arbo Unie wordt ook goed gebruikt. Deze helpt me medewerkers gezond en veilig te werken binnen de 1,5-metersamenleving. In die werkscan gaat het, anders dan in veel protocollen, niet alleen over organisatorische zaken, maar bijvoorbeeld ook over de psychosociale impact van de huidige situatie en of medewerkers en leidinggevenden goed meebewegen. De coronaprotocollen en de Corona Werkscan kunnen de RI&E niet vervangen, maar ze vormen wel een goede opstap om je RI&E aan te passen. Voor wie dat nog niet gedaan heeft: dit is het moment!”

Meer weten?

Arbo Unie ondersteunt je graag bij het aanpassen van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak en/of bij het beoordelen van de maatregelen die je neemt rondom Covid-19. Neem voor meer informatie contact op met Giel Beijer, gecertificeerd arbeidshygiënist of het Arbo Unie Coronateam.

Informatie over de Corona Werkscan vind je op de Arbo Unie website.

 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

RI&E

Ontdek de risico-inventarisatie en -evaluatie van Arbo Unie en vraag een offerte aan.