1. Is jouw organisatie voorbereid op chronisch zieke medewerkers

Is jouw organisatie voorbereid op chronisch zieke medewerkers?

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met chronisch zieke medewerkers. Volgens de SER lijdt nu al een op de vijf medewerkers aan chronische ziektes als kanker, hart- en vaatziekten, reuma of longaandoeningen. En dit aantal neemt de komende jaren sterk toe. Werkgevers weten vaak nog niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan, blijkt uit onderzoek van Arbo Unie en HR Praktijk onder HR-professionals. Zorg dat je als werkgever goed bent voorbereid.

Dat het aantal chronisch zieken op de werkvloer toeneemt, komt niet doordat we ongezonder leven. Het heeft er juist mee te maken dat de beroepsbevolking vergrijst en dat sommige ziekten zoals bepaalde vormen van kanker tegenwoordig beter te behandelen zijn. Toch blijkt uit de peiling van Arbo Unie dat 77 procent van de organisaties nog geen beleid heeft voor chronisch zieke medewerkers. Eric Velzing, bedrijfsarts met specialisatie oncologie bij Arbo Unie: “De nieuwe realiteit is nog niet helemaal geland. Het onderzoek laat zien dat de begeleiding nog voornamelijk ad hoc wordt georganiseerd, en dan pas op het moment dat organisaties met een concrete situatie geconfronteerd worden.”

 

Ga het gesprek aan

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is ook dat 42 procent verwacht dat het aantal chronisch zieken in de eigen organisatie niet zal toenemen. Arbeids- & organisatieadviseur Jan van den Hoogen: “Het gevoel van urgentie bij werkgevers is nog laag. Door de ad hoc-aanpak zijn HR en leidinggevenden vaak te afwachtend. Dat zorgt voor een groot risico op fouten en gemiste kansen. Veel werkgevers gaan er bijvoorbeeld ten onrechte van uit dat ze de zieke medewerker zo veel mogelijk met rust moeten laten. Goed bedoeld, maar daardoor komt het vraagstuk van werk en re-integratie soms niet of te laat op tafel.” Eric vult aan: “De beste tip is om het gesprek aan te gaan en samen te zoeken naar passende oplossingen.”

Werkgevers gaan er ten onrechte van uit dat ze de chronisch zieke medewerker met rust moeten laten. De beste tip is: ga het gesprek aan en zoek samen naar passende oplossingen

Centrale aanpak

Wat kunnen HR en leidinggevenden nog meer doen? Jan: “In elk geval aandacht besteden aan dit thema, met een centrale aanpak. Zodat er een doeltreffende ondersteuning in de eigen werkomgeving ontstaat. Op dit moment neemt 45 procent van de organisaties nog geen maatregelen om te voorkomen dat chronisch zieke medewerkers belemmeringen ervaren of uitvallen. Daar is nog veel winst te halen.” Hij pleit ook voor ‘eigen regie’ van chronisch zieke medewerkers. “Zij weten heel goed wat ze nog wel kunnen en wat minder goed gaat. Durf hen het stuur in handen te geven. Wij hebben speciale trainingen ontwikkeld om HR-medewerkers en leidinggevenden hierin te coachen.”

Multidisciplinair team

Voor optimale begeleiding van chronisch zieke medewerkers kunnen werkgevers het beste een multidisciplinair team inzetten. Jan: “Arbo Unie ontzorgt al veel werkgevers op die manier. Wij hebben uitstekende ervaringen met deze aanpak, waarbij bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker, een mental coach, psycholoog en bedrijfsarts betrokken zijn.” Eric: “De bedrijfsarts is een belangrijke spil. Hij bewaakt de voortgang en zorgt dat de rolverdeling tussen alle betrokkenen duidelijk is. En bevordert een open dialoog tussen HR, leidinggevende, medewerker en professionals, uiteraard met oog voor de privacyregels. Die aanpak vergroot de kans dat mensen ondanks hun beperkingen een bijdrage kunnen blijven leveren. En daar plezier en voldoening aan ontlenen. Winst voor alle betrokkenen!”

Vraag onderzoeksrapport aan

Hoe gaan organisaties om met chronisch zieke werknemers? Waar lopen ze tegenaan en welke (preventieve) maatregelen nemen organisaties om hun chronisch zieke collega’s te ondersteunen?

Meer informatie

Meer weten over de ondersteuning die Arbo Unie kan bieden bij de begeleiding van chronisch zieke medewerkers? Neem contact op met Eric Velzing, eric.velzing@arbounie.nl, of met Jan van den Hoogen, jan.vanden.hoogen@arbounie.nl.

Werken met een chronische ziekte

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht