Klaar voor de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, als vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoewel er inhoudelijk niet veel verandert, is heel zakelijk Nederland druk in de weer om uiterlijk op die datum helemaal AVG-proof te zijn. Arbo Unie is er klaar voor. Wat merkt jouw organisatie daarvan?

AVG Arbo Unie en jouw organisatie 700 x 300px

1. Gegevens van jouw organisatie in veilige handen

De AVG is niet nieuw: al op 4 mei 2016 trad deze Europese verordening officieel in werking. Vanaf 25 mei van dit jaar gaat de Autoriteit Persoonsgegevens er in Nederland ook streng op toetsen. Arbo Unie heeft die overgangsperiode gebruikt om al in een vroeg stadium de impact van de AVG op onze processen en werkwijzen in kaart te brengen en wijzigingen door te voeren. Privacy en de naleving van de wetgeving rondom dit onderwerp staan in onze organisatie altijd al hoog op de agenda. We zijn ons er sterk van bewust dat zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van werkenden de basis vormt van onze dienstverlening. In die zin verandert er met de AVG weinig: de gegevens van jouw organisatie waren bij ons al in goede handen en dat blijft zo. 

2. Soms gaan andere wetten voor

Als arbodienstverlener heeft Arbo Unie te maken met verschillende wetten. Naast de AVG zijn dat bijvoorbeeld de Arbowet en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Deze WGBO bepaalt hoe Arbo Unie en andere zorgdienstverleners omgaan met medische dossiers en de raadpleging en vernietiging ervan. Waar het gaat om wettelijke taken, waaronder bijvoorbeeld het uitvoeren van medische keuringen, RI&E’s en verzuimbegeleiding, is deze WGBO de bovenliggende wet. Arbo Unie houdt zich dan ook aan bepalingen over inzage en bewaartermijnen zoals die in de WGBO zijn opgenomen, als deze afwijken van de AVG. Dit betekent bijvoorbeeld dat het recht om gegevens te laten vernietigen zoals beschreven in de AVG, niet van toepassing is op medische dossiers en keuringsrapporten.

Zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van werkenden vormt de basis van onze dienstverlening.

3. Verwerkersovereenkomst niet nodig voor wettelijke taken

De AVG verplicht organisaties om verwerkersovereenkomsten af te sluiten met leveranciers met wie ze persoonsgegevens uitwisselen. Dat geldt alleen niet wanneer deze uitwisseling plaatsvindt in het kader van wettelijke taken. Arbo Unie is bij het uitvoeren van zijn wettelijke taken als arbodienstverlener de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens. Als opdrachtgever hoef je voor die taken om die reden geen verwerkersovereenkomst met Arbo Unie af te sluiten.

Meer weten? 

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie zich heeft voorbereid op de AVG en wat de AVG betekent voor onze samenwerking? Op de website van Arbo Unie vind je veel gestelde vragen. Ook het vernieuwde privacyreglement van Arbo Unie kun je hier downloaden.


Naar Europese Privacywetgeving

Naar infographic

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht