1. Kun je je organisatie wapenen tegen dreiging

Kun je je organisatie wapenen tegen dreiging?

Aanslagen zoals in november in Parijs en nog recenter in Brussel laten zien hoe kwetsbaar onze samenleving is. Ook organisaties kunnen te maken krijgen met dreiging. De meeste bedrijven hebben hun beveiliging op orde, maar wat doe je als er opeens toch een dreigende situatie ontstaat? Hoe reageer je op een bommelding, een poederbrief? Dat kun je nooit helemaal voorkomen, maar als het onverhoopt gebeurt, kun je maar beter voorbereid zijn.

Michiel Koens, arbeidshygiënist bij Arbo Unie, werd kort na de aanslagen in Parijs benaderd door een schooldirecteur met de vraag of hij kon helpen een protocol terreurdreiging op te stellen. “Die vraag had net zo goed uit de chemiesector kunnen komen, van een hotelketen, mediabedrijf, vervoersbedrijf of gemeente. Strikt genomen kan elke organisatie helaas hiermee te maken krijgen. Ontruimings- en calamiteitenplannen zijn altijd wel aanwezig, maar die zijn vaak niet opgesteld met het oog op terreurdreiging. Wie daarop voorbereid wil zijn doet er goed aan een apart protocol op te stellen, gekoppeld aan een helder beleid. Niet om onnodig angst te zaaien; juist om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat te doen.”

Zorg dat iedereen weet wat te doen.

Risico’s zo veel mogelijk uitsluiten

Als werkgever draag je verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van je medewerkers. Alleen dat is al een goede reden om het onderwerp dreiging een vaste plek in het arbobeleid te geven, vindt Koens. “Het is belangrijk om een gezamenlijk uitgangspunt te hebben en erover na te denken hoe je risico’s zo veel mogelijk kunt uitsluiten. Je kunt er bijvoorbeeld rekening mee houden in je aannamebeleid en het toegankelijkheidsbeleid van je gebouwen. Daarnaast kun je medewerkers scherp houden door eventuele terreurdreiging regelmatig te bespreken in het werkoverleg. Wat doe je als er iemand met een wapen binnendringt? Zet je dan het brandalarm aan of is een andere manier van alarmeren verstandiger? Hoe breng je mensen in veiligheid als je niet naar buiten kunt?”

Maatwerk

Het protocol terreurdreiging kan aanslagen niet voorkomen. Het helpt wel om je er als organisatie op voor te bereiden. “Zo’n protocol is maatwerk waarbij wij graag ondersteunen. Bijvoorbeeld door aan de hand van een checklist de risico’s per ruimte in kaart te brengen. We zorgen bijvoorbeeld ook dat er afspraken zijn over de rolverdeling in geval van nood en maken instructiekaarten op maat. En we adviseren bij het organiseren van oefeningen, want ook die zijn belangrijk om het protocol te doorleven. En dus voor de veiligheid van alle betrokkenen.”

Meer informatie

Wil je meer weten over de ondersteuning van Arbo Unie bij het opstellen van een beleid en protocol terreurdreiging? Neem dan contact op met Michiel Koens via 06 5250 1103 of michiel.koens@arbounie.nl

Veilig aan de slag

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht