1. Leidinggeven in tijden van thuiswerken

Leidinggeven in tijden van thuiswerken

Tot in de zomer heerste het idee dat thuiswerken toch vooral iets tijdelijks was. Maar nu het aantal besmettingen oploopt en de maatregelen opnieuw zijn aangescherpt, dringt het besef door dat thuiswerken langere tijd de norm blijft. Hoe ga je om met medewerkers die daarbij uit beeld raken of neerslachtig worden?

Monitor-thuiswerken-700x300px

Het afgelopen halfjaar is Nederland massaal gaan thuiswerken. Jeroen Stoffelsen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie: “Het was even wennen, maar al gauw bleek dat veel werkzaamheden op afstand gewoon doorliepen. Online vergaderen werkt en ook samen werken aan projecten bleek mogelijk. Inmiddels is de nieuwigheid er wel vanaf en begint het hier en daar te kraken. Natuurlijk waren er ook in het begin al zorgen: mensen maakten zich ongerust over hun gezondheid, die van hun naasten en over hun baan. De scheidslijn tussen werk en privé vervaagde nog verder en het dagelijkse contact met collega’s werd gemist. Maar de teneur was: dit waait over. Ondertussen zijn de maatregelen weer aangescherpt en ziet het ernaar uit dat deze situatie nog wel even voortduurt. Veel werkgevers vragen zich af: hoe houden we verbinding met onze medewerkers?” We hebben een aantal adviezen op een rij gezet.

Acht adviezen voor leidinggevenden

  1. Creëer perspectief. Mensen hebben behoefte aan houvast, juist nu. Je hebt als leidinggevende geen invloed op overheidsmaatregelen of de komst van een vaccin, maar wel op het behalen van de korte termijn doelen met je team of afdeling. Of op het inrichten van je organisatie bij het werken op afstand. Veel organisaties willen inmiddels het werken vanuit thuis erin houden, bijvoorbeeld in een combinatie van drie dagen thuis en de andere dagen op kantoor. Dit perspectief kun je nu al met medewerkers delen, zodat je ook hun ideeën hierover kan meenemen. Zo bouw je samen aan een nieuwe manier van werken in een nieuwe tijd. Die helderheid geeft energie en voorkomt onrust.
  2. Zoek en plan actief contact in met je medewerkers. Even bijkletsen bij het koffieapparaat om zicht te krijgen op hoe het met je medewerkers gaat, is er nu niet bij. Zorg dat je iedereen elke week even spreekt, al is het maar vijf minuten. Oók als je een team van 25 medewerkers hebt en er al veel op je bord ligt. Vraag waar ze tegenaan lopen en hoe het met ze gaat. Zo krijg je beter zicht op wie zich goed redt en wie extra ondersteuning kan gebruiken. Stimuleer en motiveer je medewerkers ook om actief met elkaar te (video)bellen.
  3. Check hoe je medewerkers deze tijd beleven. Mensen kunnen zich in deze periode neerslachtig of gestrest gaan voelen. Geef hen de ruimte om dat met je te delen, laat merken dat dit normaal is en dat ze er niet alleen voor staan. Het belangrijkste is dat dit soort gevoelens bespreekbaar zijn; dan is er ook een opening om er iets mee te doen. Blijf hierbij wel in je rol als leidinggevende en wordt geen hulpverlener. Als er meer nodig is dan een goed gesprek met jou, kan Arbo Unie ondersteunen.
  4. Probeer niet elk probleem zelf op te lossen. Als een gebrek aan verbinding bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt is, leg dat dan vooral in je team neer: jullie hebben behoefte aan verbinding, wie pakt die handschoen op? Op die manier ontstaan vaak heel mooie ideeën die echt bij jouw afdeling passen. 
  5. Zet in op maatwerk. Het devies is nu: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Dat laatste geldt niet alleen voor sectoren als de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. Als iemand privé in de knoop zit – bijvoorbeeld door een scheiding of opvoedproblemen - kan thuiswerken een probleem zijn. Geef zo’n medewerker ook de ruimte om af en toe buiten de deur te werken, uiteraard binnen de geldende maatregelen en klachtenvrij.
  6. Zorg dat je thuiswerkers bevraagt op resultaat in plaats van op aanwezigheid. Ga mensen niet op de huid zitten of controleren of ze achter hun computer zitten. Geef eenduidige informatie: stel samen met hen duidelijke doelen en check of deze helder en haalbaar zijn en maak er heldere afspraken over. 
  7. Maak duidelijke afspraken over werk en privé. We houden veelal thuis dezelfde werktijden aan als op kantoor. Dat hoeft natuurlijk niet: als iemand het prettig vindt om ’s avonds te werken en overdag wat vrije tijd te pakken, moet dat kunnen. Zolang een ander zich dan maar niet verplicht voelt om ’s avonds op mails te reageren. Door het thuiswerken zijn autonomie en flexibiliteit toegenomen. Zorg er ook voor dat medewerkers de tijd krijgen om op te laden. Rust, beweging en ontspanning zijn juist nu belangrijk, omdat niet bekend is hoe lang Covid-19 impact op ons dagelijks leven blijft houden.
  8. Zorg als leidinggevende in deze periode ook goed voor jezelf. We zien bij veel organisaties dat leidinggevenden ook met elkaar intervisies inplannen om te bespreken waar ze tegenaan lopen en van elkaar te horen hoe zij met verschillende situaties omgaan. Een goede ontwikkeling. Vanuit Arbo Unie kunnen wij hier ook goede ondersteuning bieden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie werkgevers en leidinggevenden kan helpen thuiswerkers fit, vitaal en gemotiveerd te houden? Neem dan contact op met strategisch arbeids- en organisatieadviseur Jeroen Stoffelsen, jeroen.stoffelsen@arbounie.nl

Deel deze pagina

Nationale Monitor Thuiswerken

Meer grip op mentale gezondheid van en sociale verbinding met je medewerkers.