1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Loop niet vast in veranderingen

Loop niet vast in veranderingen

Er komt een nieuw managementteam, de koers gaat om, of er staat een reorganisatie op stapel waardoor de inhoud van het werk verandert. Alweer! Voor velen is dit maar al te herkenbaar. Organisatieveranderingen vragen veel flexibiliteit van medewerkers, die zich elke keer nieuwe kennis, procedures en systemen eigen moeten maken. En steeds weer moeten wennen aan nieuwe collega’s en leidinggevenden. Hoe zorg je daarbij voor zo min mogelijk weerstand en verandermoeheid?

Medewerkers reageren verschillend op opeenvolgende veranderingen in organisaties, weten GZ-psycholoog Annechien Veenemans en verzuimconsulent Monique de Groot van Arbo Unie uit ervaring. Monique: “Je hebt mensen die heel flexibel zijn en in elke nieuwe situatie actief op zoek gaan naar mogelijkheden en kansen. Anderen komen juist niet in beweging. Gedragen zich als mossels die aan de kademuur blijven hangen en niet meegaan met het getijdeproces door los te laten. Dat gaat uiteindelijk mis.”

Zoek de mossels

Bij veranderingen is het dan ook belangrijk om te signaleren wie de mossels zijn en vooral ook hen bij de veranderingen te betrekken. Annechien: “Als je die meekrijgt, voorkom je ook dat medewerkers die wél creatief en flexibel met veranderingen omgaan en hun grenzen bewaken, alsnog uitgehold worden doordat collega’s omvallen. Je kunt veel stress wegnemen door mensen goed in veranderingen te faciliteren. Informatievoorziening speelt daarin een prominente rol. Als je daarin concreet, volledig, duidelijk en eerlijk bent, voorkomt dat bijvoorbeeld veel verwarring, weerstand en frustratie. Vertel wat er speelt en wat er gaat gebeuren, en vertel ook wat er misschien nog niet helemaal duidelijk is. En geef ze de ruimte om zelf na te denken waar ze over vijf jaar willen zijn en hoe ze daar kunnen komen. Dan creëer je een veilige omgeving voor ze waarin ze zelf de regie kunnen pakken, en willen, kunnen en durven te veranderen.”

Niet makkelijk

Monique en Annechien realiseren zich dat dit niet altijd makkelijk is. “Organisatieveranderingen gaan vaak gepaard met wisselingen in managementteams en hr-afdelingen”, zegt Monique. “Daardoor ervaren medewerkers niet altijd dat de deur voor ze openstaat en voelen ze zich minder veilig om het gesprek aan te gaan. Daar komt bij dat ze zelf vaak een paar stappen voorlopen op hun team. Dan zitten zij al op stoom terwijl hun medewerkers nog aan het begin staan. Het is belangrijk om daar dan toch oog voor te houden.”

Succesvol veranderen

verandering 2Net als veel collega’s bij Arbo Unie hebben Monique en Annechien al vaker met dit bijltje gehakt. En kunnen ze verschillende middelen inzetten om leidinggevenden en medewerkers gezond en veerkrachtig door veranderprocessen te loodsen. Annechien: “Succesvol veranderen vraagt om een duidelijke strategie, consensus, de juiste vaardigheden, prikkels en middelen en om een helder plan van aanpak. Als een van die ingrediënten ontbreekt, wordt het lastig. Is je strategie bijvoorbeeld niet duidelijk, dan krijg je verwarring. Hou je niet vast aan je plan van aanpak, dan krijgen medewerkers het gevoel dat ze in een tredmolen zitten. En bij gebrek aan prikkels krijg je weerstand in plaats van acceptatie. Wij helpen leidinggevenden in trainingen de vinger op de zere plek te leggen. En geven ze handvatten om daarmee aan de slag te gaan.”

Goed Bezig

Ook individuele medewerkers en teams in veranderprocessen kan Arbo Unie goed ondersteunen. Monique: “Voor medewerkers die veel stress ervaren, bieden we bijvoorbeeld training mentale veerkracht. En in teams zetten we het programma Goed Bezig in, dat helpt het gesprek op gang te brengen en medewerkers zelf mee te laten denken én doen. Het geeft openheid en maakt dat medewerkers zelf de touwtjes in handen nemen. Zo voorkom je dat de werkdruk zich verder opstapelt, en kun je zorgen dat gevoelens van angst omgezet worden in motivatie en betrokkenheid.”

Meer informatie

Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de veranderingen in jouw organisatie? Bel voor het maken van een afspraak met Teunie Louman van Interventies via teunie.louman@arbounie.nl. 

Maak werk van verandering

 


Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht