1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Meer transparantie in bevoegdheid bedrijfsartsen en psychologen

Meer transparantie in bevoegdheid bedrijfsartsen en psychologen

Artsen, psychologen, verpleegkundigen: voorbeelden van beroepen in de gezondheidszorg met een beschermde beroepstitel. Wil je dat vak uitoefenen, dan heb je de juiste papieren nodig. Als je die hebt, word je opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daar kun je onze zorgprofessionals voortaan nog makkelijker vinden: hun BIG-nummer staat vermeld in hun correspondentie.

nieuwsbrief-juli-bignummer-700x300

Wat is het BIG-register eigenlijk en waar dient het voor?

Het BIG-register is een lijst waarin het basisberoep is opgenomen van iedereen die – voorzien van de juiste bevoegdheden - werkt als bijvoorbeeld (bedrijfs)arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of verpleegkundige. Die lijst is openbaar: iedereen kan hem raadplegen om duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheid van een zorgverlener: heeft een zorgverlener een relevante, door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd om te doen wat hij of zij doet? Professionals met een BIG-registratie vallen ook onder het medisch tuchtrecht dat bedoeld is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. Handelen zij niet volgens de geldende professionele standaard, dan kunnen ze daarvoor dus berecht worden.

Bevoegdheid zorgverlener

Onze professionals vermelden in hun correspondentie ook het BIG-nummer. Je komt deze nummers dus onder andere tegen onder brieven en e-mails. Als je wilt controleren of een zorgverlener bevoegd is, kun je deze makkelijker terugvinden in het BIG-register. Zonder dat er verwarring mogelijk is met een collega met dezelfde achternaam. Andere aanpassingen in de wet gaan over het tuchtrecht: zo worden berispingen niet meer automatisch openbaar gemaakt, maar alleen wanneer de tuchtrechter dit van belang vindt – bijvoorbeeld bij zeden- of levensdelicten. Dit om zorgverleners te beschermen tegen buitenproportionele imagoschade. Tegelijkertijd kan de tuchtrechter een zorgverlener nu bij ernstige vergrijpen wel een algeheel beroepsverbod opleggen, en een zorgverlener in afwachting van de uitspraak op non-actief stellen.

BIG-nummer in correspondentie

We vermelden sinds 1 april 2019 in alle correspondentie aan cliënten het 11-cijferige BIG-nummer van onze vaste en ingehuurde bedrijfsartsen, artsen in opleiding, trainees, GZ-psychologen, onze BIG-geregistreerde verzuimconsulenten en verpleegkundig specialisten. Dit doen we met plezier en overtuiging: Arbo Unie onderschrijft dat het BIG-register een belangrijk middel is dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse bedrijfsgezondheidzorg.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Wet BIG en de bevoegdheden van onze professionals? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon binnen Arbo Unie of stuur een mail naar informatie@arbounie.nl 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht