Oppassen met containers

Elke dag komen duizenden containers vol met goederen via onze havens en wegen ons land binnen. Sommige daarvan gaan misschien naar jouw organisatie en worden daar geleegd. In dat geval is het belangrijk om hier in je Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) bij stil te staan: wat zit er in die containers? Kunnen er gassen in hangen waar je je medewerkers liever niet aan blootstelt? Als je je houdt aan het ABC-protocol, beperk je de risico’s tot een minimum. Hoe zit dat?

“Zeevrachten zijn vaak weken onderweg”, vertelt Andrea Hiddinga, arbeidshygiënist. “Om te voorkomen dat de lading in die tijd bederft of bijvoorbeeld door ongedierte wordt aangetast, worden veel containers tijdens de reis behandeld met gassen. Dit gebeurt vooral bij goederen zoals hout, cacao en andere levensmiddelen. Bij de juiste temperatuur en luchtvochtigheid aan boord zijn die gassen bij aankomst uit de containers vrijwel of helemaal verdwenen. Maar daarvan kun je niet altijd zeker zijn. Soms blijft er een te hoge concentratie in de container aanwezig. Ook in containers met schoenen of kleding kan bijvoorbeeld gas vrijkomen doordat lijm of verf onderweg uitdampt. Allemaal situaties die een risico vormen voor medewerkers die de containers openen.”

Containertest

Niet alle organisaties staan hierbij stil in hun risico-inventarisatie. Andrea: “We adviseren om altijd het ABC-protocol te volgen, een tool die Arbo Unie ooit ontwikkeld heeft en die nu breed wordt ingezet in bijvoorbeeld de transportsector. Dat protocol onderscheidt drie soorten containers: A-containers waarin met zekerheid gassen aanwezig zijn, C-containers waarvan je zeker weet dat ze gasvrij en dus veilig te openen zijn, en een tussencategorie B-containers, de twijfelgevallen. Bij A-containers moet je altijd eerst ventileren en pas als de concentratie gas onder de grenswaarde ligt, kun je ze openen. Bij de B-categorie voer je eerst een meting uit en ga je vervolgens waar nodig ventileren. C-containers mogen zo geopend worden, maar wel met periodieke controlemetingen.”

Onderscheidend

De arbeidshygiënisten van Arbo Unie zijn heel alert op de risico’s van gegaste containers. “Daar zijn wij echt onderscheidend in. Wanneer wij voor klanten RI&E’s opstellen of beoordelen, nemen we dit onderdeel altijd mee. Juist omdat het soms vergeten wordt. Zelfs als je bijvoorbeeld maar eens per maand een container met tropisch teakhout bestelt, moet je dat in je RI&E beschrijven. En eventueel aanvullend onderzoek doen. Wij kunnen organisaties helpen de risico’s te beoordelen en waar nodig beleid op te stellen. Zodat ze ook dit risico onder controle hebben.”

Meer weten?

Heb je vragen voor Andrea Hiddinga over gegaste containers? Neem dan contact met haar op via andrea.hiddinga@arbounie.nl of 06 5250 1039.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht