1. Persbericht Arbo Unie en VUmc starten Academische Werkplaats

Persbericht: Arbo Unie en VUmc starten Academische Werkplaats

Op 23 december 2016 is in Haarlem het convenant over de Academische Werkplaats tussen Arbo Unie en VUmc feestelijk ondertekend door ir. Wim Schimmel, CEO Arbo Unie, en prof. dr. Allard van der Beek, hoofd afdeling Sociale Geneeskunde, VUmc. Binnen de Academische Werkplaats werken onderzoekers met professionals uit de praktijk samen aan de bevordering van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De oprichting van de Academische Werkplaats door Arbo Unie en VUmc verstevigt de samenwerking en borgt deze op een structurele manier.

Doel Academische Werkplaats

Met de Academische Werkplaats wordt de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de arbodienstverlening verder bevorderd. ‘Dit willen we bereiken door het ontwikkelen en onderbouwen van evidence-based methoden, tools en instrumenten en het vaststellen van de effectiviteit van interventies. Daarnaast richten we ons op het introduceren van bedrijfsgeneeskunde aan studenten geneeskunde, het begeleiden van de wetenschappelijke stage van basisartsen in opleiding tot bedrijfsarts en het bijdragen aan bij- en nascholing van professionals’, aldus Van der Beek.

Versterking door samenwerking

‘Deze structurele samenwerking met VUmc geeft de arbodienstverlening van Arbo Unie een nog sterker wetenschappelijk fundament. Daarnaast wordt de afdeling Sociale Geneeskunde ‘Arbeid en Gezondheid’ van VUmc nadrukkelijker betrokken bij maatschappelijke vraagstukken, die ook wetenschappelijke output opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de toename van het aantal chronisch zieken, die willen blijven participeren in onze samenleving. Dit sluit goed aan bij de ambities van beide partijen’, vertelt Schimmel.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht