1. Persbericht Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk onderzoeken samenwerking

Persbericht Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk onderzoeken samenwerking

Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk onderzoeken de mogelijkheid om tot een nauwe samenwerking te komen. Hiertoe tekenden de twee toonaangevende dienstverleners in de bedrijfsgezondheidszorg onlangs een intentieverklaring. Samen willen zij een stevige kwaliteitsimpuls geven aan de begeleiding van de snel veranderende werkomstandigheden in Nederland.

De effecten van digitalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, het vervagen van de scheidslijn tussen werk en privé en langer doorwerken vanwege een toegenomen levensverwachting hebben veel impact op werkenden van vandaag en morgen. Door de krachten te bundelen kunnen Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk nog beter aan de veranderende maatschappelijke behoefte tegemoet komen en vernieuwende oplossingen bieden. Een versnelling is mogelijk met meer onderzoek, kennis en specialisatie.

 

Voordeel voor werkgevers

Marius Touwen, oprichter en DGA van Zorg van de Zaak Netwerk: “We willen samen een organisatie worden die groot genoeg is om de bedrijfsgezondheidszorg naar het volgende niveau te brengen. Groot genoeg voor vakmatige ontwikkeling, specialisaties, onderzoek, wetenschap en ook persoonlijke aandacht.

Drie miljoen werkenden beter begeleiden
Lisette van Breugel en Willem van Rhenen, Bestuurders van Arbo Unie: “Samen zijn we in staat sneller en slimmer te innoveren om zo binnen de bedrijfsgezondheidszorg een kwaliteitsslag door te voeren. Hierdoor kunnen we circa drie miljoen werkenden beter begeleiden”. 

 

Werkende centraal
Zowel Arbo Unie als Zorg van de Zaak Netwerk stellen de werkende centraal in hun aanpak. Zij hechten een groot belang aan kwaliteit, onderzoek en gevalideerde oplossingen. Beide organisaties delen ook de visie op kwalitatieve ontwikkeling en persoonlijke aandacht voor de mens vanuit een maatschappelijk perspectief.

 

Nader onderzoek
De komende periode wordt de  mogelijke samenwerking verder uitgewerkt. Naar verwachting neemt dit een aantal maanden in beslag. De beoogde samenwerking is ook onder voorbehoud van goedkeuring door ondermeer de relevante toezichthouders, mededingingsautoriteiten en advisering door medezeggenschapsorganen.

 

 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht