1. Persbericht Verkenning Arbo Unie en Zorg vd Zaak beeindigd

Persbericht Verkenning samenwerking Arbo Unie en Zorg van de Zaak beëindigd

Utrecht - 6 september 2019 Voor de zomer zijn Arbo Unie en het Zorg van de Zaak Netwerk een verkenning gestart naar de haalbaarheid van een nauwe samenwerking. De gesprekken om tot een gezamenlijke zeggenschap te komen hebben echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit betekent dat de besturen van beide organisaties recent in goed overleg hebben besloten om de verkenning naar de beoogde samenwerking te beëindigen.

Tijdens het verkennende onderzoek, dat sinds mei loopt, is nogmaals bekrachtigd dat beide organisaties een gemeenschappelijke ambitie delen als het gaat om kwaliteitsontwikkeling in de sector. Arbo Unie en Zorg van de Zaak werken nu onverminderd maar afzonderlijk van elkaar aan een kwaliteitsimpuls van de bedrijfsgezondheidszorg. Met als doel om tegemoet te komen aan de snel veranderende omstandigheden van werkenden in Nederland. De verkenning heeft er in ieder geval toe bijgedragen, dat de waardering voor onze organisaties aan beide kanten is vergroot.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht