1. Verzuim in derde kwartaal gemiddeld hoger

Verzuim in derde kwartaal gemiddeld hoger - Psychisch verzuim in de zakelijke sector reden tot zorg

Het verzuim in de verschillende sectoren schommelt mee met de fases van de pandemie. Aangezien we na de zomer minder afstand hielden en maatregelen werden versoepeld, keert ook het verzuim door griep en verkoudheid terug in de verzuimcijfers van het derde kwartaal. Die cijfers laten na de zomermaanden een stijging zien in verschillende sectoren, blijkt uit de verzuimcijfers over het derde kwartaal die arbodienst Arbo Unie vandaag publiceert. In de zakelijke sector en het onderwijs is het verzuim door psychische redenen blijvend. Een reden tot zorg voor arbodienst Arbo Unie. We werken vaker thuis, dat heeft impact op de mentale gesteldheid van mensen in de zakelijke sector. En over het algemeen is de rek is er bij veel mensen uit.

Gemiddeld hoger

In de industrie lag het aantal verzuimdagen het afgelopen kwartaal 10% hoger dan vorig jaar en 20% hoger dan voor de pandemie in 2019. In de zorg blijven de cijfers voor het derde kwartaal gelijk met vorig jaar. Dit is nog altijd 40% hoger dan in 2019. Het onderwijs laat ook hogere verzuimcijfers zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en het jaar ervoor. Hier werd een kwart meer verzuimd. Het aandeel psychisch verzuim is hier met 45% hoog en vertoont een stijgende lijn. Ook in de zakelijke sector neemt het aantal verzuimdagen toe. Wat hier vooral opvalt is het blijvend hoge percentage psychisch verzuim van gemiddeld 45%.

Mentale weerbaarheid

Stress expert prof. dr. Willem van Rhenen van Arbo Unie uit zijn zorgen hierover: 
“Je ziet in de samenleving dat mensen het steeds moeilijker vinden om zich aan maatregelen te houden. Met de lockdown waar we nu inzitten keert ook het thuiswerken weer terug. Ik maak me zorgen over de mentale kwetsbaarheid van mensen om deze nieuwe fase en terugkerende maatregelen vol te houden. Naarmate de pandemie voortduurt eist dit zijn tol van mensen en dat is terug te zien in de verzuimcijfers. Ik raad werkgevers aan hun medewerkers goed in de gaten te houden. Werknemers adviseer ik aan de bel te trekken wanneer ze merken het thuiswerken minder goed aan te kunnen of anderszins somberder worden.”

Flexibiliteit en ruimte

Van Rhenen vervolgt: “Geef als werkgever nog meer de ruimte aan medewerkers om hun verhaal te doen, maar ook om hun werkdag flexibel in te delen. Check het gemoed van mensen net wat vaker dan normaal. En spreek ook een keer fysiek af voor een persoonlijk gesprek of een kop koffie om iemand echt even in de ogen te kijken.”

Deel deze pagina

Terug naar homepage