1. Second opinion onderdeel van nieuwe Arbowet

Second opinion onderdeel van nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Daarmee is de vernieuwde Arbowet een feit en is er meer duidelijkheid over de second opinion en de klachtenregeling. Wat betekenen de laatste ontwikkelingen voor jouw organisatie?

 Second opinion onderdeel arbowet 700x300px

Ron Ansem, bedrijfsarts bij Arbo Unie: “Bij twijfel over het advies van de bedrijfsarts kan een medewerker een second opinion aanvragen bij een bedrijfsarts van een andere organisatie. Zoveel was al duidelijk. Minder helder was de concrete invulling: kan een medewerker zomaar elke bedrijfsarts inschakelen voor een second opinion? De eerste bedrijfsarts kan een verzoek om een second opinion afwijzen bij zwaarwegende argumenten, maar wat zijn dan ‘zwaarwegende argumenten’? Moet de medewerker het advies van de second opinion bedrijfsarts opvolgen? Voor een deel hebben we hier nu de antwoorden op.”

Kan de werknemer zelf kiezen welke bedrijfsarts wordt ingeschakeld voor een second opinion?

“In principe wel. Volgens het Arbobesluit kan een werknemer die een second opinion wil, kiezen uit een pool van bedrijfsartsen van arbodienstverleners, die de werkgever na afspraken met de eigen arbodienst via het basiscontract aanbiedt. De werknemer heeft het recht om uit deze pool zelf de second opinion-bedrijfsarts te kiezen.”

Wat heeft het Arbobesluit nog meer opgehelderd over de second opinion?

“Wat nu ook duidelijk is, is dat de bedrijfsarts alleen informatie deelt met de second opinion-arts over de werkgever en de arbeidsomstandigheden, zodat de second opinion-arts zijn eigen oordeel kan vormen. Om informatie over de werknemer door te geven heeft de eerste bedrijfsarts toestemming van de werknemer nodig. De werknemer die een second opinion heeft aangevraagd, hoeft de uitkomst daarvan vervolgens niet te delen met de eerste bedrijfsarts. Ook hier geldt dat pas na toestemming van de werknemer de second opinion-bedrijfsarts zijn bevindingen en suggesties deelt met de eerste bedrijfsarts. Vervolgens geeft de eerste bedrijfsarts met een duidelijke motivatie aan de werknemer door of hij dit advies niet, gedeeltelijk dan wel in zijn geheel overneemt.”

Hoe wordt de second opinion door Arbo Unie georganiseerd?

“Arbo Unie is aangesloten bij het Coördinatiepunt Second Opinion, waarbij meerdere gecertificeerde arbodiensten zijn aangesloten. Dit Coördinatiepunt is ingesteld door de branchevereniging van arbodienstverleners OVAL en daarmee is de kwaliteit voor de uitvoering van de second opinion optimaal geborgd. Een actuele lijst van deelnemende arbodiensten en bedrijfsartsen is te vinden op de site van OVAL. Deze arbodiensten maken samen met Arbo Unie deel uit van de pool van bedrijfsartsen van OVAL. Via het Coördinatiepunt Second Opinion zijn de werknemers van onze klanten ervan verzekerd dat de uitvoering van de second opinion door een deskundige bedrijfsarts wordt gedaan en de kwaliteit krijgen die ze gewend zijn.”

Wat is er per 1 juli nog meer veranderd?

“De gewijzigde Arbowet richt zich veel sterker dan voorheen op preventie van arbeidsgerelateerde klachten en beroepsziekten. En geeft medewerkers meer invloed. In dat kader krijgen bedrijfsartsen bijvoorbeeld toegang tot alle werkplekken, krijgen werknemers de mogelijkheid om een arbeidsomstandigheden-spreekuur te bezoeken en hebben de preventiemedewerkers een stevigere rol. Voor veel van onze klanten verandert er in de praktijk weinig; zij voldeden ook voor 1 juli al grotendeels aan de vernieuwde wetgeving. Ook de verplichte klachtenregeling waarover het Arbobesluit nu meer details geeft, heeft voor onze klanten weinig impact; Arbo Unie hanteert al jaren een klachtenregeling, die al voldoet aan de beschrijving in het Arbobesluit.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over de impact van de vernieuwde Arbowet op jouw organisatie? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon. Of kijk voor meer informatie over de vernieuwde Arbowet op onze site.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht