1. Statement Arbo Unie naar aanleiding van artikel Volkskrant 18 november

Statement Arbo Unie naar aanleiding van artikel Volkskrant 18 november

In de Volkskrant is op vrijdagavond 18 november een artikel verschenen over de arbeidsomstandigheden bij De Wereld Draait Door (DWDD) van BNNVARA. Hierin wordt onze organisatie en een medewerker, destijds als bedrijfsarts betrokken bij BNNVARA, genoemd.

In het artikel wordt gesproken over de onveilige werksfeer bij DWDD. We betreuren het ten zeerste dat er destijds sprake was van een onveilige werksfeer bij DWDD en waar toenmalige medewerkers mee te maken hadden. Wij kunnen helaas geen uitspraken doen over specifieke gevallen of ingaan op procedures bij onze klanten in verband met privacy en vertrouwelijkheid van informatie.

Arbo Unie helpt werkgevers en werknemers bij het behouden en beschermen van een veilige werkomgeving. De bedrijfsarts heeft als rol om als onafhankelijk adviseur toe te zien op die veiligheid, alert te zijn op signalen van onveiligheid en hier direct actie op te nemen. De bescherming van werknemers staat hierbij voorop. Dit doen we met professionals waar we volledig vertrouwen in hebben. Er zijn hier duidelijke procedures en protocollen voor die te allen tijde worden gevolgd. Wanneer er een signaal komt waarbij dat welbevinden onder druk staat, dan nemen we dat vanzelfsprekend altijd serieus en maken er direct werk van. Dit gebeurt in altijd nauwe samenspraak met de betrokken medewerker, die daar zelf ook een belangrijke rol in heeft. We zoeken samen naar een aanpak waarin iemand zich ook veilig voelt. Is een medewerker ontevreden over het advies, dan zijn er aanvullende mogelijkheden zoals het contact zoeken met een vertrouwenspersoon of een second opinion.

Onveilige situaties worden, na toestemming van betreffende medewerker, gemeld aan het management van de werkgever. Het is aan de werkgever hier actie op te ondernemen. Als medewerkers geen toestemming geven en we meerdere signalen ontvangen, dan kunnen deze geanonimiseerd door worden gegeven aan de werkgever. We adviseren in die gevallen altijd om aanvullend onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij.


Deel deze pagina

Terug naar homepage