Strenger toezicht op RI&E

Minder dan de helft van de organisaties beschikt over een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak. Dit komt naar voren uit de Arbobalans 2018 van TNO. Reden voor staatssecretaris Tamara van Ark van SZW om de arbeidsinspectie strenger op te laten treden wanneer een bedrijf niet aan deze arboverplichting voldoet. Wat verandert er en hoe houd je de RI&E up-to-date en arbeidsomstandigheden top of mind?

Strenger toezicht op RIE

“De verplichting om een RI&E op te stellen en actueel te houden, inclusief plan van aanpak om de risico’s in te dammen, geldt al sinds 1984 voor alle organisaties”, vertelt Louis de Jong, senior veiligheidskundige bij Arbo Unie. “Toch blijft het vaak een ondergeschoven kindje. Bedrijven zijn bezig met de verkoop van hun producten, met innovatie, het werven van medewerkers, met efficiencyslagen en organisatieveranderingen. Arbeidsomstandigheden staan niet overal boven aan de prioriteitenlijst. Terwijl goede en veilige arbeidsomstandigheden echt een positieve invloed hebben op al die andere bedrijfsdoelen. Zet je de RI&E goed in, als instrument om de arbeidsomstandigheden in je organisatie continu te verbeteren, dan sla je veel vliegen in één klap. Nog los daarvan dat je het risico op bedrijfsongevallen, arbeidsgerelateerde klachten en beroepsziekten verkleint.”

Aangekondigde maatregelen

Meer en structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden is dan ook wat de staatssecretaris beoogt met de maatregelen die ze heeft aangekondigd in een recente brief aan de Tweede Kamer:

  • Werkgevers- en werknemersorganisaties gaan hun achterban actief wijzen op het belang van de RI&E en het plan van aanpak om risico’s onder handen te nemen.
  • Er komt meer voorlichting voor (kleine) bedrijven over hoe ze een RI&E kunnen opstellen en uitvoeren. Onder andere via het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk.
  • Wanneer de inspectie constateert dat een RI&E en/of plan van aanpak ontbreekt, mag ze direct een boete opleggen. Op dit moment kan dit pas bij een herhalingscontrole, nadat een organisatie eerst een waarschuwing heeft gekregen. 
  • De boetes gaan ook omhoog: van maximaal € 3.000,- naar € 4.500,- voor het ontbreken van een RI&E en van maximaal € 750,- naar € 3.000,- voor de afwezigheid van een plan van aanpak.
Zet de RI&E goed in als instrument om de arbeidsomstandigheden in je organisatie continu te verbeteren.

Startpunt voor het verwezenlijken van de ambities in je organisatie

Bij het opstellen, toetsen en uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak kan Arbo Unie op allerlei manieren ondersteunen. Louis: “We lopen bijvoorbeeld mee bij het inventariseren van risico’s, zodat organisaties niks over het hoofd zien. Ook helpen we bij het inschatten van risico’s en het stellen van prioriteiten, mede afhankelijk van waar een organisatie zelf aan wil werken. En onze multidisciplinaire teams dragen concrete oplossingen en passende vervolgacties aan. Daarbij bieden we de mogelijkheid om het proces van verbetering dat de RI&E idealiter in gang zet en houdt, te faciliteren via een online arbomanagementsysteem. In dit digitale instrument voer je je RI&E en plan van aanpak rechtstreeks in. Veranderingen in je organisatie, zoals een nieuwe productiehal of werkwijze, verwerk je heel eenvoudig. En je kunt meteen taken uitzetten in de organisatie - de status houd je bij via overzichtelijke dashboards. Zo blijft je RI&E actueel en belangrijker: je gebruikt hem echt waarvoor hij bedoeld is, namelijk continue verbetering.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie je organisatie kan helpen niet alleen te voldoen aan de wettelijke arboverplichtingen, maar de RI&E écht in te zetten als verbeterinstrument? Neem dan contact op met senior veiligheidskundige Louis de Jong: louis.de.jong@arbounie.nl.

 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht