1. Stress herkennen en er goed op inspelen kun je leren

Stress herkennen én er goed op inspelen kun je leren

De cijfers liegen er niet om: een derde van het verzuim is het gevolg van stress en het aantal werkenden met psychische klachten neemt ieder jaar toe. Hoe kunnen werkgevers en leidinggevenden uitval door psychische klachten beter voorkomen en zorgen voor versnelde werkhervatting bij verzuim? Drie praktische en effectieve adviezen van Jan van den Hoogen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie.

Stress herkennen en er goed 700 x 300px 

1. De verandering is het signaal: wees daarop bedacht

“Er is niet zoiets als een lijstje met absolute signalen die duiden op psychische klachten bij medewerkers. Verandering in gedrag is wel een duidelijk signaal: iemand die normaal heel introvert is en opeens aandacht begint te trekken. Iemand die opeens veel eet of regelmatig te laat komt. En ook zonder dit soort zichtbare signalen kun je veranderingen op het spoor komen: vraag je medewerkers bijvoorbeeld regelmatig om hun innerlijke balans een cijfer te geven. Als dat van een stabiele 6,5 plotseling naar een 6- daalt, is dat ook een teken aan de wand. Vraag dan wat er speelt, wat iemand heeft meegemaakt. En durf terug te geven wat je ziet.”

2. Probeer het probleem niet op te lossen

“Als een medewerker last heeft van stress of psychische klachten, realiseer je dan dat jij niet de eigenaar of de oplosser van dat probleem bent. De grootste valkuil voor leidinggevenden is dat ze direct hun rol pakken en een oplossing bieden als natuurlijke reactie als ze een probleem voorgeschoteld krijgen. Bij dreigende burn-out door stress is dat niet de meest effectieve reflex. Simpelweg omdat je te weinig weet over het probleem. Je start natuurlijk met interesse, erkenning en begrip. Daarna is het veel effectiever om een medewerker zelf met oplossingen te laten komen en vervolgens te kijken hoe jij daarin kunt faciliteren.”

3. Activeer je medewerker

“Accepteren dat een medewerker die in de problemen zit zich ziek meldt, is begrijpelijk, maar het lost niks op. Net zoals ‘Zorg goed voor jezelf!’ een klassiek voorbeeld is van de verkeerde aandacht. Het gaat er juist om dat je de medewerker activeert. Vraag wat hij nodig heeft om zich staande te houden. Wat hij zelf kan doen om daarvoor te zorgen. Of als hij daar nog niet uit is, hoe hij dat gaat uitzoeken. Spreek je verwachting uit over de voortgang. En informeer daar ook naar: wat heb je al gedaan? Wat heb je daarvan geleerd? Wat kun je anders doen? Daarmee geef je de medewerker eigenaarschap over z’n eigen inzetbaarheid. En dat leidt aantoonbaar tot minder verzuim en een snellere terugkeer naar werk.”

Belemmeringen wegnemen

Jan van den Hoogen ontwikkelde voor Arbo Unie de training ‘Sturen op mentale veerkracht’ voor leidinggevenden, waarin bovenstaande en andere adviezen aan de orde komen. “We reiken bovendien handvatten aan om met medewerkers in gesprek te gaan”, vertelt hij. “De reden dat leidinggevenden niet altijd tijdig ingrijpen is niet zozeer dat ze de signalen niet herkennen. Vaak spelen andere belemmeringen een rol. Dat het confronterend is om iemand aan te spreken op z’n gedrag bijvoorbeeld. Dat je denkt: ik kan het voor mijn medewerker niet oplossen, ik heb geen alternatief werk te bieden. Terwijl je die verwachting als leidinggevende niet van jezelf moet hebben. Het gaat erom dat de medewerker zelf met z’n thema’s aan de slag gaat. Als je dat voor elkaar krijgt, kun je echt sturen op mentale veerkracht.”

Meer weten?

Heb je interesse in de training Sturen op mentale veerkracht? Of wil je meer weten over hoe Arbo Unie jouw organisatie kan ondersteunen bij het vergroten van de mentale veerkracht onder medewerkers? Neem dan contact op met Jan van den Hoogen, 06 3770 8857 of jan.vanden.hoogen@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht