Thuiswerken - vloek of zegen?

In Nederland werken zo’n drie miljoen mensen thuis; 62 procent af en toe en 38 procent regelmatig (CBS). In deze 24-uurseconomie betekent dat al snel: altijd bereikbaar zijn. Ook ’s avonds en in het weekend. Thuiswerkers ervaren dan ook een relatief hoge werkdruk. Ze werken vaker over en vinden het lastiger om de balans tussen werk en privé gezond te houden. GZ-psycholoog Marijke Vink: “Er is een echt een andere mindset nodig.”

Thuiswerken vloek of zegen 700 x 300px

Door de opkomst van het internet en de mobiele revolutie zijn de mogelijkheden om te werken waar en wanneer dat uitkomt, enorm toegenomen. En daar maken steeds meer werkenden gebruik van. Marijke: “In het begin waren werkgevers nog weleens huiverig dat hun medewerkers thuis minder hard zouden werken. Maar inmiddels weten we dat het tegenovergestelde waar is: het overgrote deel van de thuiswerkers verzet meer werk in minder tijd dan op kantoor. Ze besparen bovendien tijd – en energie - doordat ze meer sturingsmogelijkheden hebben, zodat ze bijvoorbeeld minder hoeven reizen. En ze kunnen zelf hun tijd efficiënt indelen.”

Van piek naar piek

In dat laatste voordeel schuilt meteen het grote gevaar: dat de grenzen tussen werk en privé vervagen. “Voor je het weet, sta je altijd ‘aan’”, zegt Marijke. “Daarbij speelt ook een belangrijke rol dat onze maatschappij steeds sneller draait. Onder invloed van technologische ontwikkelingen worden doorlooptijden alsmaar korter. Alles moet meteen. We leven in een cultuur waarin mensen willen presteren en zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Dan ontstaat makkelijk de neiging om ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend door te werken. Voor een keer is dat geen punt, maar daar blijft het vaak niet bij. Veel werkenden razen van piek naar piek. Zo komen ze onvoldoende aan herstel toe en raken ze overbelast. Met chronische stress en uitputting als gevolg.”

Hoe bewaak je je eigen grenzen?

De oplossing zit volgens Marijke in rigoureus grenzen stellen. “Thuiswerken en je privéleven zijn goed te combineren zolang je ze echt gescheiden houdt. Dat is niet makkelijk en het vraagt om discipline en assertiviteit, maar het is wel belangrijk wil je duurzaam inzetbaar blijven.” Haar tips:

  • Onderschat de risico’s van vermenging van werk en privé niet. De illusie dat je onkwetsbaar bent, dat burn-outklachten jou niet overkomen, is gevaarlijk. Wacht niet met bijsturen tot het te laat is.
  • Maak afspraken met jezelf over je werktijden en houd je daar ook aan. Haal bijvoorbeeld buiten die tijden geen mail op met je tablet en laat je ook niet storen door je telefoon als je met andere dingen bezig bent. Je hebt die hersteltijd nodig.
  • Houd overzicht over je werkzaamheden en je planning – bijvoorbeeld met to do-lijstjes en afgebakende tijd voor het omgaan met mail – en maak heldere keuzes in wat je wel en niet doet. Wees daarover ook duidelijk tegenover je collega’s en leidinggevenden.

Hoe bewaak je de grenzen van je medewerkers?

Om het tij te keren, is volgens Marijke een systeemaanpak nodig: “Ons brein is niet gebouwd op de hoeveelheid prikkels die we in de jachtige samenleving van nu te verwerken krijgen. We moeten weer terug naar de menselijke maat.” Daar kunnen werkgevers en leidinggevenden zeker ook aan bijdragen:

  • Neem je beleid onder de loep: biedt dit medewerkers handvatten om hun grenzen te bewaken? Er zijn bijvoorbeeld al bedrijven die in het weekend hun servers uitzetten, of trainingen mindfulness aanbieden aan hun medewerkers. 
  • Geef het goede voorbeeld: ga niet ’s avonds en ’s nachts bellen en mailen. Probeer liever planningsproblemen te voorkomen waardoor dat niet nodig is. 
  • Heb je enthousiaste, betrokken mensen om je heen? Mooi! Maar rem ze tijdig af en stimuleer ze om goed voor zichzelf te zorgen.
  • Werk aan de mentale veerkracht in je organisatie. Arbo Unie biedt hiervoor onder meer workshops voor leidinggevenden en medewerkers.
  • Focus niet te veel op de omzet op korte termijn maar houd ook de inzetbaarheid van je medewerkers op lange termijn in de gaten. 

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie jouw medewerkers kan helpen profiteren van de voordelen van thuiswerken zonder de balans tussen werk en privé te verliezen? Neem dan contact op met GZ-psycholoog Marijke Vink, marijke.vink@arbounie.nl

Deel deze pagina

Terug naar overzicht