1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Tips voor een gezond 2019 voor al je medewerkers

Tips voor een gezond 2019 voor al je medewerkers

Het nieuwe jaar is ingeluid. Vol goede voornemens: meer bewegen, een paar kilo eraf, meer tijd vrijmaken voor familie en vrienden, stoppen met roken. Veel van die voornemens gaan over gezonder leven en een betere balans. Een mooi streven dat je ook in je organisatie kunt doortrekken. Onze experts geven tips vanuit diverse invalshoeken om dit jaar goed uit de startblokken te komen.

Tips voor een gezond 2019 700 x 300px

Waardering

Annechien Veenemans, GZ-psycholoog: “Spreek regelmatiger je waardering uit naar medewerkers, niet alleen tijdens jaar- of beoordelingsgesprekken. Dit verhoogt de verbinding, motivatie en het werkplezier van medewerkers.”

 

Veilige machines

Henk Dolleman, hoger veiligheidskundige: “Elk jaar voeren hulpverleners in Nederland zo’n 6300 spoedeisende behandelingen uit vanwege ongevallen met machines. Breng daarom de veiligheid van je machines zorgvuldig in kaart voor een veilige omgeving voor je medewerkers en stuur tegelijkertijd op veilig gedrag.”

 

Blijf nieuwsgierig

Jan van den Hoogen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur: “Blijf nieuwsgierig naar of en hoe je medewerkers balans houden. Vraag er actief naar. Aandacht geven werkt en nieuwsgierigheid is een mooie, niet-normatieve manier om dat te doen.”

 

Vertrouwenspersoon

Jan Landeweerd, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon: “Betrouwbaarheid is goud waard, in vriendschappen en relaties. En ook op zakelijk vlak, in de samenwerking met anderen. Zorg dat er binnen de organisatie vertrouwen is en, als dit onverhoopt niet het geval is, dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar en bereikbaar is.”

 

Aan het begin van het nieuwe jaar staan veel medewerkers ervoor open om gezonder te gaan leven

Aanpak van werkstress

Riksta Bakker, bedrijfsarts: “Werkstress kan allerlei oorzaken hebben. Vaak ontstaat het doordat medewerkers te weinig steun ervaren of te weinig autonomie, of door een gebrek aan competenties. Een effectieve aanpak van werkstress vraagt om een goede inventarisatie van onderliggende factoren.”

 

Vroegtijdig opschudmoment

Heero Brouwer, arbeidsdeskundige: “Als verzuim dreigt uit te lopen in langdurig verzuim, bieden wij een zogeheten dertiendeweekconsult: een gesprek tussen leidinggevende, medewerker en een arbeidsdeskundige om het re-integratieproces dat is ingezet, kritisch te toetsen en zo mogelijk vlot te trekken. Met dit vroegtijdige opschudmoment kun je vaak de re-integratie bespoedigen.”

 

Uit je stoel

Erwin Speklé, ergonoom: “Nederlanders zijn wereldkampioen zitten. Er is steeds meer bewijs dat veel en langdurig zitten schadelijk is voor de gezondheid. Mijn tip is dan ook om het (langdurig) zitten elke 45 minuten te onderbreken met staan of bewegen. En dat ook bij je medewerkers te stimuleren.”

 

Kentering

Wendel Post, arbeidshygiënist: “Ruim één miljoen Nederlanders heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Dit leidt jaarlijks tot bijna 3000 sterfgevallen. Laat 2019 een kentering zijn: door goede risicobeoordelingen in de RI&E en vroegtijdige herkenning van klachten in een preventief medisch onderzoek (PMO). En door waar mogelijk de gevaarlijke stoffen uit te bannen of te vervangen, en waar nodig doeltreffende maatregelen te nemen.”

 

Pak het moment

Rita Paijmans, vitaliteitscoach: “In deze periode aan het begin van het nieuwe jaar staan veel medewerkers ervoor open om gezonder te gaan leven en bijvoorbeeld een beter evenwicht te zoeken tussen werk en privé. Hét moment om hen daarbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld met een gerichte training om stress buiten de deur te houden of een vitaliteitstraject om medewerkers te begeleiden bij hun gezonde doel.”

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht