Veiligheid is een optelsom

In tachtig procent van de bedrijfsongevallen speelt gedrag een rol. Iemand is even afgeleid bijvoorbeeld of maakt een fout uit vermoeidheid. Het is dan ook niet genoeg als de apparatuur waarmee je werkt aan de veiligheidsnormen voldoet. Een veilige werksituatie is een optelsom van allerlei factoren, van protocollen voor machines en apparaten tot werktijden en werkdruk. Dat vraagt om een geïntegreerde benadering van veiligheid op het werk.

“Wij kijken naar veiligheid vanuit een breder perspectief”, aldus Paul Beumer, senior expert bij Arbo Unie. “En gebruiken hiervoor de kennis en kunde van verschillende specialisten.” Hij geeft een voorbeeld. “Een veiligheidskundige let er bij een machine bijvoorbeeld op of er geen gevaar is dat iemand zich eraan verwondt. Een arbeidshygiënist focust op andere risico’s: staan medewerkers die ermee werken niet bloot aan te veel herrie of gevaarlijke stoffen. De ergonoom legt weer andere accenten: is duidelijk wat de knoppen betekenen? Is de werkhoogte geschikt? Terwijl de arbeids- en organisatiedeskundige er vanuit psychologisch perspectief naar kijkt: levert het gebruik ergernis op? Staat de snelheid niet te hoog afgesteld? Is dit niet te geestdodend werk?”

Breder kijken, meer zien

In een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) komen de verschillende soorten risico’s allemaal globaal voorbij. Maar zeker bij verdiepend onderzoek komt een geïntegreerde benadering van pas, vindt Paul: “De aanleiding daarvoor kan bijvoorbeeld een veiligheidsincident zijn, klachten uit de organisatie of een waarschuwing van de Inspectie SZW. Als je dan verschillende disciplines in het onderzoek betrekt, leidt dat tot een beter doordachte analyse. Die de werkgever betere handvatten geeft om de situatie in het bedrijf te verbeteren.” A&O-deskundige Martin Bos van Arbo Unie bevestigt dit. “De vragen in veiligheidsonderzoeken beslaan wel alle onderdelen, maar vanuit een andere invalshoek zie je toch andere dingen. Wij psychologen denken bijvoorbeeld eerder aan inschattings- of beoordelingsfouten. Weten veel van hoe werkdruk, vermoeidheid door onregelmatige werktijden en werksfeer hun weerslag kunnen hebben op concentratie en gedrag. Of wat een onoverzichtelijk dashboard voor ergernissen en fouten kan veroorzaken; wat dat betreft zit er ook veel psychologie in ergonomie.”

Kennisuitwisseling

Een geïntegreerde aanpak betekent niet dat bij elk veiligheidsvraagstuk direct een heel team aan het werk moet, benadrukt Paul. “Maar het is wel belangrijk je ervan bewust te zijn dat veiligheid een breed onderwerp is dat in de volle breedte aandacht verdient. De meerwaarde die Arbo Unie daarbij biedt, is dat we alle disciplines die raken aan veiligheid, in eigen huis hebben.” Martin vult aan: “Binnen Arbo Unie maken we werk van kennisuitwisseling, ook op dit vlak. Bijvoorbeeld tijdens klantoverleg, summerschool, seminars en regiodagen. En bij twijfel kunnen we altijd snel de expertise van collega’s inschakelen met nét een ander specialisme. En zo optimaal bijdragen aan de veiligheidssituatie bij onze klanten.”

Meer informatie

Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de veiligheid in jouw organisatie? Stuur een e-mail voor het maken van een afspraak met Paul Beumer via paul.beumer@arbounie.nl of Martin Bos via martin.bos@arbounie.nl.

Optimaal Werken

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht