1. Verminder intimidatie binnen jouw organisatie

Verminder intimidatie binnen jouw organisatie

Een heel groot gedeelte in Nederland heeft te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het over de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven. Dit kan zich uiten in vormen als pesten, agressie & geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Om meer grip op verzuim te krijgen, is het belangrijk dat je binnen jouw organisatie een sociaal veilig werkklimaat ontwikkelt, waarin ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie geen kans hebben.

Verminder intimidatie binnen jouw organisatie

Intimidatie: een zorg voor medewerkers én organisaties

11,1% van de medewerkers in Nederland heeft te maken met intimidatie. De stem verheffen, met de vuisten op tafel slaan, wijzen met een priemende vinger of beroep doen op de positie binnen de organisatie; intimidatie uit zich op verschillende manieren. Medewerkers kunnen hierdoor uit balans raken. Het heeft een negatief effect op hun welzijn, productiviteit en samenwerking. Als dit leidt tot verzuim, dan is het voor organisaties een enorme kostenpost. Medewerkers die ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie ervaren, nemen gemiddeld zeven extra verzuimdagen op vanwege spanningen en stress. Dit kost de Nederlandse economie 1,7 miljard euro per jaar.

De kracht van een vertrouwenspersoon

Je hoort vaak: praten lucht op. Dit is zeker ook het geval bij intimidatie. Vooral als de medewerker bang is het werk kwijt te raken als het intimidatie tussen de medewerker en leidinggevende betreft. Een vertrouwenspersoon is er voor de medewerker en biedt een luisterend oor. Dit geeft de medewerker vaak al een beter gevoel. Een vertrouwenspersoon stelt ook vragen als: wat heb je al gedaan om het op te lossen? Is er iets wat je nog zou kunnen doen? Zo ja, lukt dit alleen of heb je daar ondersteuning bij nodig? Als de medewerker het prettig vindt, kan de vertrouwenspersoon ook aanschuiven bij een gesprek tussen de medewerker en leidinggevende, of tussen de medewerker en een andere collega die intimideert. Dit om de medewerker kracht bij te zetten en om hulp te bieden als de medewerker probeert uit te leggen waar het over gaat. Met name een externe vertrouwenspersoon kan hierin een onafhankelijke rol aannemen, waardoor de medewerker steviger in de schoenen gaat staan en het wantrouwen tussen beide partijen kan afnemen.

Minder intimidatie door kleine aanpassingen

Naast het aanbieden van een vertrouwenspersoon, kun je als organisatie nog meer stappen ondernemen om intimidatie binnen jouw organisatie terug te dringen: 

  • Beleid en gedragscodes: stel richtlijnen op waarin je helder vertelt wat je binnen de organisatie wel en niet accepteert. Stel je medewerkers hiervan op de hoogte, zodat ze weten wat de grenzen zijn. Dit kan helpen wanneer zich een incident voordoet.  
  • Maak intimidatie bespreekbaar: vooral voor medewerkers die intimidatie ervaren, kan intimidatie een gevoelig onderwerp zijn. Ze schamen zich ervoor of kunnen denken dat het aan hen ligt. Geef aandacht aan het onderwerp en neem het op in medewerkertevredenheidsonderzoeken of sta er regelmatig bij stil tijdens teamoverleggen. Zo zorg je ervoor dat eventuele incidenten niet verborgen blijven.
  • Voorbeeldrol leidinggevenden: leidinggevenden hebben een belangrijke rol als het gaat om omgangsvormen. Wanneer je als leidinggevende regelmatig je stem verheft of je positie misbruikt, dan kunnen collega's dat als voorbeeld gaan aannemen. Ze denken dat het gedrag dan geoorloofd is binnen de organisatie. Wees als leidinggevende dus extra alert op je eigen gedrag en wat je uitstraalt binnen jouw team.   

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe je intimidatie bij jou in de organisatie kunt terugdringen of over hoe de vertrouwenspersonen van Arbo Unie jouw organisatie kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op via informatie@arbounie.nl

Deel deze pagina

Naar het nieuwsoverzicht