1. Vijf vragen over werken met een chronische ziekte

Vijf vragen over werken met een chronische ziekte

In 2030 heeft naar verwachting een op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten. Op dit moment is dat al 20 procent. De SER heeft chronisch zieke medewerkers dan ook hoog op de agenda gezet. Ook Arbo Unie besteedt veel aandacht aan dit thema. Daarbij merken we dat er bij werkgevers nog veel vragen leven. We zetten de meest gestelde vragen op een rij.

1. Hoe kunnen we beter omgaan met chronisch zieke medewerkers?

De beste tip is verrassend eenvoudig: ga zo snel mogelijk het gesprek aan. Werkgevers gaan er vaak ten onrechte van uit dat ze chronisch zieke medewerkers vooral met rust moeten laten. Dat is goed bedoeld, maar betekent wel dat het vraagstuk van werk en re-integratie niet of te laat op tafel komt. Terwijl veel chronisch zieken graag willen werken. Ga dan ook in dialoog en zoek samen naar passende oplossingen om dit ondanks de gezondheidsbeperkingen en eventuele behandelingen mogelijk te maken. Chronisch zieke medewerkers weten heel goed wat ze nog wél kunnen en wat minder goed gaat. Durf hen waar het kan de regie in handen te geven.

2. Welke maatregelen kan HR nemen om werken met een chronische ziekte in de organisatie te vergemakkelijken?

Medewerkers met een chronische ziekte ervaren soms belemmeringen tijdens het werk. Zoals vermoeidheid, wisselende belastbaarheid en een verminderd concentratievermogen. Sommigen vinden het ook lastig om na een periode van verzuim weer verbinding met het werk te leggen. HR kan deze belemmeringen helpen verkleinen door:

 • deskundige ondersteuning aan de medewerker te bieden in het werk;
 • een goede werk-privébalans te faciliteren;
 • de leidinggevenden te ondersteunen bij de begeleiding;
 • het inzetten van een onderzoek of scan om de belastbaarheid van de medewerker te meten;openheid over het onderwerp te bevorderen in de contacten tussen HR, leidinggevende en medewerker. De bedrijfsarts kan hierin participeren.

3. Hoe kunnen we ons voorbereiden op een toenemend aantal chronisch zieke medewerkers, ook beleidsmatig?

Uit onderzoek van Arbo Unie blijkt dat de begeleiding door HR en leidinggevenden nog voornamelijk ad hoc wordt georganiseerd. Dat verandert ten goede als je:

 • centraal aandacht besteedt aan de aanpak bij chronische ziekte;
 • zorgt voor goede re-integratieprocessen, waar nodig afdelingsoverstijgend;
 • structureel in gesprek gaat met de chronisch zieke medewerker over de mogelijkheden en zorgt voor de nodige aanpassingen, bijvoorbeeld van de werkplek;
 • leert van de ervaringen van chronisch zieken in je organisatie. Waar lopen zij tegenaan? Hoe zijn zaken, ook op managementniveau, beter te sturen
 • overweegt om HR-medewerkers en leidinggevenden training en coaching aan te bieden.

4. Zijn er subsidieregelingen om het aannemen en in dienst houden van chronisch zieke medewerkers te bevorderen?

Ja, de overheid stimuleert sociaal ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • een subsidie voor werkplekaanpassing;
 • een no-riskpolis die je compenseert voor loonkosten bij uitval door ziekte;
 • loondispensatie Wajong;
 • een mobiliteitsbonus voor de doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.

Kijk voor meer informatie op:

Rijksoverheid
Werken.nl 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht