1. Vitale oudere medewerkers kwestie van vroeg beginnen

Vitale oudere medewerkers: kwestie van vroeg beginnen

Nederland vergrijst en de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt. Met als gevolg dat het aantal oudere werkenden toeneemt. Mensen met een schat aan kennis en ervaring die je graag wilt behouden. Maar niet iedereen haalt even gemakkelijk de eindstreep. De één blaakt van energie en pakt alles aan, terwijl de ander lichamelijk minder fit is of zelfs afgebrand de tijd uitzit. Als werkgever heb je daar meer invloed op dan je misschien denkt. En hoe eerder je begint, hoe groter het positieve effect.

“Vitaal ouder worden wil iedereen”, vertelt bedrijfsarts Jos van Rooyen van Arbo Unie. “En in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen is het belangrijker dan ooit. Werkgevers bieden 50-plussers bijvoorbeeld steeds minder vaak verkorte werktijden en andere ontziemaatregelen aan. Regelingen om eerder te stoppen met werken, zijn afgeschaft. En nu de zorgmaatschappij zich transformeert tot participatiemaatschappij, kun je niet meer vanzelfsprekend op een vangnet rekenen. Je hebt je gezondheid niet helemaal in de hand, maar er is reden genoeg om aan alle knoppen te draaien die je zelf kunt besturen. Niet alleen als werknemer, maar ook als werkgever.”

Goed voor jezelf zorgen

Medewerkers die goed voor zichzelf zorgen, zowel lichamelijk als mentaal, hebben de beste kaarten in handen. “Leefstijl is een sterk bepalende factor. En hoe vroeger je een gezonde leefstijl in je systeem hebt zitten, hoe groter de kans op succes. Daar heb je zelf invloed op: niet roken, met mate drinken, veel bewegen en goed eten en slapen. Het helpt allemaal om langer fit te blijven, ook mentaal. Dat is net zo belangrijk: om je geest scherp te houden en te zorgen dat je bij blijft, jezelf blijft ontwikkelen en met toenemende werkdruk om kunt gaan.”

Er zijn allerlei mogelijkheden om een gezonde leefstijl onder medewerkers te bevorderen en om te werken aan hun mentale veerkracht.

Loopbaanvraagstuk

Ook werkgevers kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. “Er zijn allerlei mogelijkheden om een gezonde leefstijl onder medewerkers te bevorderen en om te werken aan hun mentale veerkracht. De gezondheidsaspecten heb je dan alvast gedekt. Maar vitaliteit bij oudere medewerkers is zeker ook een loopbaanvraagstuk, een kwestie van zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek zit. Dat is geen statisch gegeven. Ga daarom ook periodiek met elke medewerker om de tafel om te bespreken of de match er nog voldoende is. Niet iedereen houdt ploegendienst tot z’n 67e vol, bijvoorbeeld, of blijft gemotiveerd om les te geven aan steeds mondigere groepen. Dan is het zaak om tijdig voor te sorteren op een vervolgstap die wel aansluit bij wat een medewerker wil en aankan.”

Fluitend doorwerken

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de aandacht voor duurzame inzetbaarheid toeneemt en dat inmiddels 39 procent van de organisaties op hr-vlak prioriteit geeft aan ouderenbeleid. Jos: “Een welkome ontwikkeling. Het helpt daarbij als je je als organisatie bewust bent van de kenmerken van vijftigers en zestigers. Er heersen vooroordelen over deze groepen, terwijl de individuele verschillen enorm zijn. Wel zie je dat de fysieke gezondheid gemiddeld iets afneemt, dat het geheugen minder wordt, dat ouderen minder snel schakelen en zich moeilijker concentreren in onrustige omgevingen. Daar kun je als werkgever rekening mee houden. En als je dan ook nog de kennis en ervaring van oudere medewerkers goed inzet, bijvoorbeeld in een coachingsrol, levert dat veel op. Voor de medewerkers, die op die manier fluitend doorwerken, en daarmee ook voor je organisatie.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie je kan ondersteunen bij het vitaal houden van je (oudere) medewerkers? Neem dan contact op met Jos van Rooyen via jos.van.rooyen@arbounie.nl of 06 5250 1085.

Mentale Veerkracht
Optimaal werken

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht