1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Wat betekent de nieuwe Arbowet voor rol preventiemedewerker

Wat betekent de nieuwe Arbowet voor rol preventiemedewerker?

De nieuwe Arbowet, die per 1 juli 2017 ingaat, schrijft een prominentere rol toe aan de preventiemedewerker. Met als doel dat deze nog beter wordt ingezet om de werkgever te ondersteunen bij de zorg voor de dagelijkse arbeidsveiligheid en -gezondheid van alle medewerkers. Wat betekent dit voor jouw organisatie? En hoe kun je je preventiemedewerker(s) helpen die zwaardere rol goed in te vullen?

Wat betekent de vernieuwde Arbowet prevmed 700 x 300px 

De nieuwe Arbowet legt de nadruk niet langer op verzuim, maar juist op het voorkómen daarvan. Meer aandacht voor preventie dus, en daar hoort een prominentere rol voor de preventiemedewerker bij. Om die te bewerkstelligen, krijgt de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemmingsrecht: in wie de preventiemedewerker wordt én in diens positie. “Een mooie gelegenheid om de vinger aan de pols te houden”, zegt René Leermakers, veiligheidskundige bij Arbo Unie. “Kan de preventiemedewerker bijvoorbeeld de bijbehorende taken onafhankelijk uitvoeren? Is het iemand die stevig genoeg in z’n schoenen staat om het management én medewerkers stimulerend aan te spreken? Bij welke overleggen en veranderprocessen in de organisatie is hij of zij betrokken? Zo kan de OR of PVT helpen de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in de organisatie verder te verbeteren.”

Ogen en oren voor arbodeskundigen

Minstens even belangrijk vindt René dat de nieuwe Arbowet ook de samenwerking van de preventiemedewerker met externe arbodeskundigen verankert. “In de praktijk is die er vaak al, zeker in organisaties die de taken van de preventiemedewerker serieus nemen. Dat zijn er gelukkig veel. Het kan veel opleveren als de preventiemedewerker de ruimte krijgt om externe arbodeskundigen te adviseren: hij kent de organisatie, weet wat er speelt en waar de organisatie naartoe wil. En kan meedenken over hoe je met optimale inzet van arbozorg kunt bijdragen aan de organisatiedoelen en een gezondere bedrijfsvoering.”

Het kan veel opleveren als de preventiemedewerker de ruimte krijgt om externe arbodeskundigen te adviseren.

Aanwinst voor de organisatie

Hoe zorg je nou dat preventiemedewerkers ook echt die belangrijke schakel (gaan) vormen in het voorkomen van verzuim? Giel Beijer, arbeidshygiënist bij Arbo Unie en trainer van preventiemedewerkers: “Leg taken en verantwoordelijkheden, bevoegdheden, middelen en tijd van de preventiemedewerkers formeel vast in hun taak- en functieomschrijving. Op die manier onderstreep je dat je hun rol belangrijk vindt. Waarborg dan ook dat ze tijd kunnen vrijmaken om bijvoorbeeld de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) bij te werken en te ondersteunen bij de uitvoering van het plan van aanpak. Daarnaast is het belangrijk dat de preventiemedewerker zichtbaar is, dat iedereen hem of haar weet te vinden en ook weet waarvoor je bij de preventiemedewerker kunt aankloppen. Ook daar kun je als werkgever aan bijdragen.”

Richtlijnen nieuwe Arbowet in training Preventiemedewerker

Arbo Unie biedt ook ondersteuning, bijvoorbeeld met de training Preventiemedewerker. “Daarmee krijgen preventiemedewerkers handvatten om hun taken goed uit te kunnen voeren”, zegt Giel. “Ze krijgen bijvoorbeeld helder inzicht in welk deskundigheidsniveau past binnen hun organisatie op basis van risico’s en aantal werknemers, welke arboregels er zijn, waar deze te vinden zijn en hoe je die toepast in hun werk. Of je nou preventiemedewerker in een kantooromgeving bent of in de industrie. In deze trainingen, die we in het hele land verzorgen, lopen we ook al vooruit op de aankomende wijziging van de Arbowet. Daarnaast bereiden we verdiepende trainingen voor, op basis van een behoeftepeiling onder onze klanten.”

Externe preventiemedewerker

Als een organisatie (tijdelijk) geen mogelijkheden ziet om intern een preventiemedewerker aan te stellen, kan Arbo Unie die taken ook uitvoeren. “Op die manier voldoe je als werkgever alsnog aan je verplichting, en ben je vooral verzekerd van een onafhankelijke en deskundige preventiemedewerker.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie jouw organisatie kan helpen om invulling te geven aan een stevigere rol voor de preventiemedewerker? Op onze site vind je meer informatie over de training Preventiemedewerker, inclusief agenda en aanmeldformulier. Heb je nog aanvullende of andere vragen, neem dan contact op met Giel Beijer: giel.beijer@arbounie.nl of 06 5250 1109. 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht