1. Wat betekent de vernieuwde Arbowet voor je RIE

Wat betekent de vernieuwde Arbowet voor je RIE?

Per 1 juli is de vernieuwde Arbowet van kracht. Met als belangrijk doel dat preventie en beroepsziekten meer aandacht krijgen. De herziening heeft ook gevolgen voor de inhoud van je Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Die moet je op enkele punten aanpassen. Een goed moment trouwens om de hele opzet nog eens na te lopen. Want ook dat draagt bij aan preventie.

Wat betekent de Arbowet RIE 700 x 300px 

De RI&E is in de meeste organisaties hét belangrijkste preventie-instrument. Het vormt een helder uitgangspunt om gestructureerd arbeidsrisico’s aan te pakken en op die manier arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te beperken. Met de vernieuwde Arbowet verandert daar niets aan. Wel is het zaak je RI&E tijdig aan te passen aan de eisen voor het basiscontract en de taken van de preventiemedewerker.

1. Basiscontract

Met de wetswijzigingen wordt ook het ‘basiscontract’ ingevoerd. Dat betekent dat de overeenkomst tussen jouw organisatie en je arbodienstverlener aan een aantal minimumeisen moet voldoen. Boven op de bestaande wettelijke taken voor arbozorg, zoals deskundige begeleiding bij verzuim, komen er nieuwe verplichtingen bij. Zoals toegang voor alle medewerkers tot de bedrijfsarts, toegang voor de bedrijfsarts tot alle werkplekken en het recht op een second opinion. Zorg dan ook dat in je RI&E is opgenomen dat je organisatie beschikt over een basiscontract dat aan deze nieuwe eisen voldoet.

2. Preventiemedewerker

De vernieuwde Arbowet schrijft ook een stevigere rol toe aan de preventiemedewerker. Zodat deze nog beter in staat wordt gesteld om de werkgever te ondersteunen bij de zorg voor de dagelijkse arbeidsveiligheid en -gezondheid van alle medewerkers. De OR of personeelsvertegenwoordiging had al instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker en krijgt nu ook instemmingsrecht bij de keuze van preventiemedewerkers en hun positie in de organisatie. Bovendien schrijft de vernieuwde Arbowet voor dat de preventiemedewerker met de bedrijfsarts samenwerkt en deze adviseert. Ook deze wijziging hoort opgenomen te zijn in een actuele RI&E.

Pak het moment

Sinds 1 juli is het de bedoeling dat de bedrijfsarts, OR of personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker minstens eens per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreken. Wendel Post, arbeidshygiënist bij Arbo Unie: “Een mooie gelegenheid om bij elkaar te gaan zitten en samen de RI&E en het plan van aanpak nog eens onder de loep te nemen. Wat speelt er nu binnen het bedrijf? Wat hebben we al gedaan? Waar is bijstelling nodig? Tijdens dit overleg horen die onderwerpen ook een plek te krijgen. Nu zie je soms een knip tussen degenen die bezig zijn met preventie, zoals de preventiemedewerker en arbeidshygiënist die de RI&E uitvoeren, en degenen die bezig zijn met ziekteverzuim, zoals HR en de bedrijfsarts. Met de vernieuwde Arbowet komen die partijen dichter bij elkaar. De RI&E vormt de brug tussen deze partijen en dat komt de preventie van ziekteverzuim en beroepsziekten ten goede.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over de impact van de vernieuwde Arbowet op jouw organisatie? Kijk op onze site voor meer informatie. Wil je meer weten over hoe Arbo Unie je kan ondersteunen bij het opstellen of beoordelen van je RI&E? Neem dan contact op met Wendel Post, 06 5250 1291 of wendel.post@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht