1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Wat levert Preventief Medisch Onderzoek op

Wat levert Preventief Medisch Onderzoek op?

Elke werkplek brengt zijn eigen gezondheidsrisico’s mee. Blootstelling aan lawaai, gevaarlijke stoffen, agressie. Hoge werkdruk, veel zitten. Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kun je de eventuele gezondheidseffecten daarvan in een vroeg stadium signaleren. En ingrijpen waar dat nodig en mogelijk is. Als je het PMO goed inzet, zie je ook of de maatregelen die je hebt getroffen om risico’s te beheersen, effectief zijn. En waar nog gaten in je arbobeleid zitten. Gebruik jij je PMO al om bij te sturen?

De inhoud van het PMO wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en kan waar dat zinvol is gedifferentieerd worden naar afdeling of functiegroep. Voor de ene groep is een gehoortest relevant of een vragenlijst over effecten van werkstress, voor de andere een longfunctietest of vragenlijst over werken in ploegen. “Door een PMO krijgen medewerkers zicht op hun eigen gezondheid en de mogelijkheden om daar verbeteringen in aan te brengen”, zegt Trienke Jongedijk, arbeidshygiënist bij Arbo Unie. “Daarom alleen al is het belangrijk dat zo veel mogelijk medewerkers meedoen en aan de slag gaan met hun eigen verbeterpunten. Op die manier kan het PMO veel bijdragen aan verzuimpreventie en de vitaliteit en gezondheid van medewerkers bevorderen.”

Resultaten en aanbevelingen in één oogopslag in beeld

Voor werkgevers zit de winst in de (geanonimiseerde) groepsanalyse die we bij voldoende deelnemers kunnen maken. Deze geeft vaak bruikbare handvatten om tot verbeteringen te komen op organisatieniveau en op het gebied van arbeidsomstandigheden. Om de resultaten, aandachtspunten en verbeteradviezen in één oogopslag inzichtelijk te maken, gaan de rapporten steeds vaker vergezeld van een glasheldere infographic. Hierop is bijvoorbeeld te zien dat het aantal beeldschermklachten is afgenomen of dat de vermoeidheidsklachten juist zijn toegenomen. En wat de aanbevelingen zijn voor medewerkers en voor de werkgever.

Verrassende inzichten

Vaak bevestigt het PMO het beeld dat de organisatie al had; regelmatig komen er ook verrassende inzichten uit. Trienke: “Zo bleek onlangs bij een bedrijf dat zo’n vijf procent van de ploegendienstmedewerkers weleens in slaap sukkelt op weg naar huis. Dat vraagt dringend om maatregelen. Ik maak ook mee dat in organisaties waar mensen met gevaarlijke stoffen werken, relatief veel huidklachten voorkomen ondanks dat er goede handschoenen beschikbaar zijn. Bij nader onderzoek blijkt dan bijvoorbeeld dat medewerkers in de praktijk andere handschoenen dragen. Die lekkerder zitten maar minder goed beschermen.”

Onderdeel van de verbetercyclus

Doordat je met een PMO periodiek een thermometer in je organisatie steekt, kun je het instrument goed gebruiken in je verbetercyclus. Dat is volgens Trienke misschien wel de belangrijkste meerwaarde van dit instrument. “Je ziet waar je kunt verbeteren. Met extra voorlichting voor je medewerkers bijvoorbeeld, meer aandacht voor agressie of werkdruk, aangepast beleid. In de volgende ronde zie je dan of je aanpak effectief is geweest. En waar je nog verder op kunt sturen. Zo helpt het PMO je om steeds te verbeteren. En draagt het bij aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.”

Meer weten?

Heb je vragen over de mogelijkheden van een PMO? Neem dan contact op met Trienke Jongedijk via trienke.jongedijk@arbounie.nl of 06 5250 0731.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht