1. Wereld te winnen bij verzuimpreventie

Wereld te winnen bij verzuimpreventie

Bijna tachtig procent van de hr-managers vindt dat leidinggevenden de regie zouden moeten voeren bij verzuimbegeleiding en -preventie in de organisatie. Maar over hoe leidinggevenden die rol invullen, zijn ze erg kritisch. Dit blijkt uit onderzoek van Arbo Unie en HR Praktijk onder 168 hr-managers over de aanpak van verzuim en inzetbaarheid in hun organisatie. Wat zijn de belangrijkste conclusies en hoe zou het beter kunnen?

Een van de vragen die hr-managers voorgelegd kregen, was of leidinggevenden in hun organisatie in staat zijn dreigend langdurig verzuim te herkennen. Niet echt, luidde het antwoord van bijna 60 procent van de respondenten, en nog eens 12 procent gaf aan dat leidinggevenden langdurig verzuim helemaal niet zien aankomen. Ook merken hr-managers op dat leidinggevenden nog niet altijd goed kunnen inschatten of een medewerker naar de bedrijfsarts zou moeten of niet. Er valt dus nog veel te verbeteren in de rol van de leidinggevenden, vinden hr-managers. Die daarbij overigens vaak ook de hand in eigen boezem steken: ze hebben ook kritiek op de ondersteuning die ze zelf aan leidinggevenden bieden.

Preventie onderbelicht

Behalve over de rol van de leidinggevenden in het verzuimproces kregen de hr-managers vragen over de verzuimaanpak en de rol van de medewerkers daarin. Een ruime meerderheid van de organisaties maakt afspraken met medewerkers over werkzaamheden die ze tijdens hun verzuim nog wél kunnen uitvoeren. Toch vindt 90 procent van de ondervraagden dat een proactieve houding hierin bij medewerkers nog niet of niet zo sterk ontwikkeld is. Ook op het gebied van preventie is nog een wereld te winnen: slechts een kwart van de organisaties doet onderzoek naar de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. 14 procent zet vitaliteitsprogramma’s in en 13 procent trainingen gericht op preventie.

Help leidinggevenden vooruit met In.zicht

Het onderzoek maakt duidelijk dat er grote verbeterslagen te maken zijn, zowel om leidinggevenden in staat te stellen hun rol te pakken als om meer werk te maken van preventie. Een conclusie die voor Arbo Unie niet uit de lucht komt vallen en waar haar begeleiding ook op voorsorteert. Afhankelijk van hoe ver een organisatie is met eigen regie en wat de ambities zijn, biedt Arbo Unie verschillende oplossingen voor Regie op Inzetbaarheid. Voor organisaties die zelf het heft in handen willen nemen, zit daar altijd de innovatieve online kennistool In.zicht bij. Een handig hulpmiddel om risico’s op langdurig verzuim snel in beeld te krijgen. Inclusief advies over de aanpak die het meest effectief is om een medewerker die zich ziek gemeld heeft, weer snel terug in het arbeidsproces te helpen.

Meer informatie

Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over hoe de pakketten Regie op Inzetbaarheid en In.zicht jouw organisatie en leidinggevenden ondersteunen in hun regierol? Neem dan contact op met Rianne Baan via rianne.baan@arbounie.nl. Ook bij verzuimpreventie kan Arbo Unie je verder helpen, bijvoorbeeld met groepstrainingen voor leidinggevenden om stresssignalen te herkennen en trainingen om de mentale veerkracht van medewerkers te verhogen. Neem voor meer informatie daarover contact op met Teunie Louman via teunie.louman@arbounie.nl

In.zicht
Mentale Veerkracht

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht