1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Werkdruk en toch fluitend naar je werk

Werkdruk en toch fluitend naar je werk

Bijna de helft van de beroepsbevolking heeft regelmatig te maken met piekbelastingen. Voor ruim een op de tien werkenden zijn achterstanden en een opgejaagd gevoel op het werk aan de orde van de dag. Op zich hoeft dat geen probleem te vormen. Maar doe je een te hoog beroep op je medewerkers, dan slaat werkdruk om in stress en gaan de prestaties, de productiviteit en de gezondheid daaronder lijden. Het is de kunst om de balans te vinden. Tussen lekker druk en té druk. En tussen inspannen en ontspannen.

Ongeveer een op de drie werknemers in Nederland heeft last van werkdruk, onder wie opvallend veel twintigers en dertigers. Dat kan leiden tot overspanning en uiteindelijk burn-out. Uit onderzoek blijkt ook dat 44 procent van de werkgevers werkdruk ziet als het belangrijkste gezondheidsrisico voor hun medewerkers. 
Als A&O-adviseur bij Arbo Unie ondersteunt Eduard van Mook organisaties die de werkdruk op een gezond niveau willen houden of brengen. “In de praktijk zie ik dat werkgevers zich vrijwel altijd bewust zijn van de hoge werkdruk bij werknemers”, vertelt hij. “Ze vangen zelf die signalen op of krijgen die via de OR door. Ook met een RI&E of via een medewerkertevredenheidsonderzoek kun je die geluiden opvangen. En er is altijd iets aan te doen.”

Te hoge of te lage taakeisen

Als de taakeisen te hoog zijn voor de beschikbare tijd en middelen, gaat de werkdrukbalans naar de verkeerde kant overhellen. “Het begint er al mee hoe je het werk georganiseerd en verdeeld hebt”, zegt Eduard. “Keuzes die bedrijven hierin maken, zijn vaak economisch gedreven. Soms blijft het menselijke aspect daarbij achter. Dan ligt er te veel op de borden. Of juist te weinig, bijvoorbeeld als taken geautomatiseerd worden en er voor de mensen die deze taken voorheen uitvoerden, een uitgekleed pakket overblijft. Het is goed als werkgevers hieraan aandacht besteden.”

Mentale veerkracht is de beste remedie tegen werkdruk.

Van werkdruk naar gezonde spanning

Arbo Unie kan op verschillende manieren bijdragen aan een gezondere werkdruk. Bijvoorbeeld door leidinggevenden te leren stresssignalen te herkennen en teams en medewerkers te trainen in mentale veerkracht. “De uitkomst waar we naar streven is dat de ervaring van te hoge werkdruk plaatsmaakt voor gezonde spanning, waarbij voldoende ruimte is voor ontspanning. Mentale veerkracht is de beste remedie tegen werkstress. We weten dat mensen lekker in hun vel zitten als ze hun kennis en kunde kunnen inzetten en ontwikkelen, waardering krijgen van klanten en leidinggevenden, als ze verbinding ervaren met hun team en organisatie en het gevoel hebben dat ze zelfstandig kunnen werken met voldoende regelmogelijkheden. Onder die omstandigheden komen medewerkers en organisaties tot bloei. Zonder stress.”

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe Arbo Unie jou en je medewerkers kan ondersteunen bij het voorkomen en verminderen van werkstress? Neem dan contact op met Eduard van Mook, A&O-adviseur, eduard.van.mook@arbounie.nl of 06 5250 0281.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht