1. Werken in een nieuwe werkwereld

Naar een nieuwe manier van werken - is jouw organisatie er klaar voor?

De wereld van werken is veranderd. Niet alleen werken de meeste mensen gedeeltelijk thuis en op kantoor, maar ook raken werk en privé steeds meer vermengd. Bovendien is het werk zelf en de manier waarop dit wordt uitgevoerd vaak veranderd. Dit vraagt andere competenties van je medewerkers en een andere manier om het werk te organiseren. Veel organisaties zijn hiermee al aan de slag en waar moet je aan denken?

Toekomst werken

“Het is goed dat organisaties hun werk en de manier waarop dit is georganiseerd opnieuw tegen het licht houden”, zegt Susanne Tijssen, arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie. “We merken dat het faciliteren van praktische zaken als het inrichten van een goede werkplek met een ergonomische stoel vooropstaat. Dat is uiteraard belangrijk, maar natuurlijk niet voldoende. Er spelen meer en vooral nieuwe vraagstukken die ook aandacht behoeven.”

Leidinggeven en sociale cohesie op afstand

 “Het werk van veel mensen is fundamenteel veranderd. Ook worstelen managementteams met leidinggeven op afstand en met de sociale cohesie: hoe blijf je verbonden met je medewerkers? Hoe creëer je de toevallige ontmoetingen die voorheen zo vanzelfsprekend waren? Waar vind je die ‘ondertussen’-ruimte die er niet alleen voor zorgt dat mensen het gevoel hebben erbij te horen, maar ook vaak tot de mooiste initiatieven leidt? Hoe voorkom je dat medewerkers zich geïsoleerd voelen? Hoe zorg je dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen?” Kortom: de nieuwe werkwereld vraagt om een andere manier van kijken.

Harde en zachte factoren in beeld

 “Aan de ene kant sta je als organisatie voor de opgave om ‘harde’ technische zaken opnieuw tegen het licht houden, zoals IT-systemen, gebouwen en hoe de organisatie in elkaar zit. Aan de andere kant vragen ‘zachtere’ factoren aandacht, zoals stijl van leidinggeven, de manier van samenwerken en cultuuraspecten. Stel jezelf tegen die achtergrond de vraag: wat is voor mijn organisatie belangrijk, welke gedeelde waarden zijn er, en welke uitdaging heb ik om mijn medewerkers optimaal te laten bijdragen?”

Werk en privé – waar ligt de grens?

Bij het opstellen en in de praktijk brengen van nieuw beleid is het – last but not least – ook zaak om anders naar je medewerkers te kijken. “Voorheen ging het daarbij vooral om je medewerkers in hun werkcontext, maar nu kun je er niet meer omheen ook de thuissituatie mee te nemen. Juist nu werk en privé nóg meer in elkaar overlopen. Welke rol heb je daarin als organisatie, wat mag je van je medewerkers verwachten? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe organiseert je medewerker zelf zijn of haar werk thuis? Meer dan ooit is het van belang dat de kloof tussen mooie plannen van de organisatie en de werkelijkheid van de alledaagse praktijk zo klein mogelijk is.”

Werken aan oplossingen

Rondom al deze vraagstukken is Arbo Unie van toegevoegde waarde. Susanne: “Belangrijk is om de ambities van de organisatie helder te krijgen. Van daaruit bepalen we systematisch wat er nodig is om goed invulling te geven aan de nieuwe (werk)werkelijkheid. Niet alleen gericht op de praktische en technische aspecten, maar ook op nieuwe thema’s en andere vaardigheden van de leidinggevende en medewerker. Onze ervaren arbeids- en organisatieadviseurs begeleiden dit soort trajecten. Daarnaast bieden wij diverse oplossingen voor (thuis)werken in een veranderde werkwereld. Denk aan diverse webinars, workshop of e-learnings. Ook hebben we een Nationale Monitor Thuiswerken ontwikkeld en kunnen we een verdiepende RI&E Thuiswerken uitvoeren.”

Deel deze pagina

Naar de homepage