1. Werken vanuit huis waar moet je aan denken

Werken vanuit huis: waar moet je aan denken?

Ruim een derde van de beroepsbevolking werkt regelmatig vanuit huis. Dat geeft medewerkers meer flexibiliteit, het leidt tot minder files en CO2-uitstoot en kan de productiviteit een impuls geven. Maar hoe zitten je medewerkers er thuis bij? En wat is daarin je verantwoordelijkheid als werkgever, ook wettelijk?”

Werken vanuit huis 700 x 300px 

“Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van je medewerkers”, legt Bert Moss uit. Hij is Europees ergonoom bij de Inspectie SZW. “Ook buiten kantoor. Dan rijst al snel de vraag: hoe is dat wettelijk geregeld? En hoe ver gaat die verantwoordelijkheid? Hoe zit het bijvoorbeeld als je medewerkers thuis, in de trein of op een terras werken? Tot 2011 gold voor al deze situaties een strikt arboregime, maar dat is opgeheven omdat de overheid het Nieuwe Werken meer ruimte wilde geven. Wel zijn werkgevers nog altijd formeel verantwoordelijk voor de thuiswerkplek van medewerkers, die minstens twee uur per thuiswerkdag achter een beeldscherm doorbrengen.”

Hoe richt je een gezonde werkplek in?

Dat betekent dat de inrichting van de thuiswerkplek van die medewerkers moet voldoen aan dezelfde eisen als die op beeldschermwerkplekken op kantoor van toepassing zijn. Erwin Speklé, senior ergonoom bij Arbo Unie: “Als werkgever word je dus geacht te zorgen voor een passend bureau, een verstelbare stoel en een goed beeldscherm. Ook minder voordehand liggende zaken als binnenklimaat en verlichting vallen onder je verantwoordelijkheid.”

Ruimte voor interpretatie

Bert geeft aan dat de regelgeving wel enige ruimte biedt voor interpretatie: “Daarin is plaatsonafhankelijk werken gedefinieerd als ‘arbeid, die een werkgever door een werknemer doet verrichten’. Door dat ‘doet’ is toch weer een grijs gebied ontstaan: dit impliceert dat je als werkgever alleen zorgplicht draagt voor thuiswerkplekken van medewerkers die je vráágt om thuis te werken. En dus niet voor medewerkers die ervoor kiezen om af en toe thuis te werken. Toch kun je je afvragen hoe vrijwillig dat is als op kantoor nog maar voor zeventig procent van de medewerkers werkplekken zijn ingericht.”

Investeren in het welzijn van je medewerkers

Erwin ziet dan ook in de praktijk dat er enorme verschillen zijn in hoe organisaties hun verantwoordelijkheid op dit vlak invullen. “Sommige bedrijven richten je hele thuiswerkplek in, helemaal volgens het boekje. Andere stellen budget beschikbaar. En weer andere faciliteren thuiswerkplekken helemaal niet. Ik kom soms bij thuiswerkers over de vloer die met slechte verlichting achter een te laag bureau van 45 centimeter diep zitten. Of in de felle zon.

Dit onderwerp verdient echt meer aandacht. Niet eens zozeer om wat er in de wet staat, maar omdat het belangrijk is voor je medewerkers én voor je bedrijf om ook op thuiswerkplekken arbeidsrisico’s weg te nemen. Je investeert in het welbevinden van je medewerkers. Zodat ze gezond en veilig kunnen werken, ook thuis.”

Tips: hoe help je je medewerkers gezond thuis te werken?

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie je kan ondersteunen in de invulling van je zorgplicht voor thuiswerkplekken? Neem dan contact op met Erwin Speklé, erwin.spekle@arbounie.nl, 06 5250 0338.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht