1. Werkgevers voeren streng verzuimbeleid

Werkgevers voeren streng verzuimbeleid

Over het algemeen voeren werkgevers een streng verzuimbeleid. Want een beleid dat verzuimen te makkelijk maakt, zou kunnen leiden tot meer afwezigheid door ziekte, vrezen de meeste werkgevers.

Deze cijfers blijken uit de HR Marktmonitor van Unique, uitgevoerd door Motivaction. Voor het onderzoek werkten respondenten mee uit het mkb en grootbedrijf.

Als het gaat om verzuim, zijn werkgevers streng. Een makkelijk verzuimbeleid zou kunnen leiden tot meer ziekte, verwacht 51% van het mkb en 61% van het grootbedrijf.
Van de Nederlandse werknemers zegt 15 procent dat ziek zijn wordt afgekeurd door hun werkgever.

Meer dan de helft van de medewerkers (57%) geeft aan zich tè verantwoordelijk te voelen om een dag thuis te blijven als zij zich niet lekker voelen. Ook werkgevers vinden dat hun personeel teveel verantwoordelijkheidsgevoel heeft.
De oorzaken van verzuim in dit onderzoek lopen uiteen. Voor bijna een kwart van de werknemers (21%) geldt dat zij zich ziekmelden als gevolg van werkstress. 11 procent geeft privéstress als reden voor ziekte, gevolgd door ontevredenheid over werk (9%) en een ongezond leven (5%). De overige 54 procent van de deelnemers gaf geen reden voor het verzuim.

Bron: Personeelsnet

Arbo Unie pleit voor het vergroten van de mentale veerkracht om uitval door werkstress te voorkomen. Het versterken van de mentale veerkracht van werknemers, is de beste remedie tegen te veel werkstress. Met een quickscan vinden we de verbetermogelijkheden in je organisatie en helpen bij het realiseren van praktische en meetbare resultaten.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht