Branches

Arbo Unie is actief in elke branche in Nederland. Van de zorg tot de overheid. Van bouw tot de chemische industrie. Arbo Unie heeft de kennis in huis om ook in de branche van jouw organisatie de beste oplossingen te bieden.

Onderwijs

Arbo Unie is marktleider binnen het onderwijs. We bieden de expertise en kwaliteit waar onze onderwijsklanten behoefte aan hebben. Kwaliteit, zorg, kennis van jouw omstandigheden. Arbo Unie adviseert en implementeert haar oplossingen op het gebied van: gezondheidsmanagement, leeftijdsbeleid, integraalpersoneelsbeleid en sociale veiligheid.

Zorg

De gezondheidszorg is sterk onderhevig aan veranderingen en de cliënt krijgt hier steeds meer invloed op. Arbo Unie brengt haar kennis en kunde in praktijk voor Academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, Ambulance zorg, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Gehandicaptenzorg, Thuiszorg, Verpleeg en verzorgingshuizen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Overheid

In de sector Openbaar Bestuur zijn ruim een half miljoen ambtenaren werkzaam in zeer uiteenlopende diensten en bedrijven. Arbo Unie bedient meerdere overheidsinstellingen door het gehele land vanuit haar landelijk dekkend netwerk. Zowel Centrale overheid, veiligheidsregio’s, gemeenten, sociale werkplaatsen, de politie en brandweer.

Industrie

Werken in de industrie betekent werken met gevaarlijke stoffen en werken in gevaarlijke en zware omstandigheden. Arbo Unie is een vertrouwde partner in deze branche en biedt resultaat gerichte oplossingen, die aansluiten bij de uitdagingen en de problematiek om hiermee het verzuim terug te brengen en iedereen optimaal en veilig aan de slag te laten gaan.

Bouw

In de bouw wordt vooral veel aandacht besteed aan het voorkomen van fysieke overbelasting en uitval van medewerkers. Bekende risicofactoren in de bouw, zoals fysieke belasting en werkstress, worden steeds beter in kaart gebracht en waar mogelijk aangepakt. Of het nou gaat om de grootschalige bouw of om de hout, timmer en meubel industrie. We weten wat er speelt en bieden de juiste antwoorden en diensten op iedere vraag.

Transport

Openbaar vervoer, taxivervoer, vervoer over de weg en per spoor vormen onder andere de branche transport. In deze sector zijn 450.000 werknemers werkzaam. Arbo Unie biedt meerdere keuringen aan gericht op deze sector. Zo houden we iedereen gekeurd aan de slag en veilig op de weg. Of het nu gaat om een CBR keuring of een functiegerichte keuring of om het vitaliteitbeleid binnen je organisatie.

Advies nodig?

088 272 68 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties