1. Statement arbo unie 55

We moeten zuinig zijn op de 55 plusser, we hebben ze hard nodig!

We worden ouder en blijven fitter. De pensioengerechtigde leeftijd groeit hierin mee. Dat betekent dat er een grote groep van de werkenden op de arbeidsmarkt ouder is dan 55. Arbo Unie vindt dat er een taak ligt voor ons als samenleving om oudere werknemers te waarderen en optimaal inzetbaar te houden. We hebben deze groep werkenden hard nodig op een krappe arbeidsmarkt, en veel belangrijker: ze hebben een enorme toegevoegde waarde met ruime kennis, ervaring en stabiliteit. Werkenden van 55 jaar en ouder zijn ook nog eens veel minder vaak ziek en vaak zeer gemotiveerd. Arbo Unie pleit voor meer waardering van de 55-plussers, door ze langer en fit inzetbaar te houden.

Door vroeg in te zetten op een gezonde leefstijlbevordering, werkomstandigheden en het investeren in om- en bijscholing en persoonlijke ontwikkeling kun je het arbeidspotentieel van 55 plussers vergroten en beter benutten. Bedrijfsarts van Arbo Unie Jos van Rooyen: “Zorg ervoor dat werknemers eerder bij kunnen sturen in hun werk, geef ruimte om het werk zelf te organiseren, ondersteun en stel ze in staat om op termijn andere werkzaamheden te gaan doen. Binnen hetzelfde bedrijf, zelfde branche, gebruikmakend van hun enorme kennis en ervaring, maar in een functie waarmee ze fit de eindstreep halen.”

Er ligt een taak voor ons als samenleving om na te denken over andere oplossingen voor oudere werknemers. Het is belangrijk dat werkgevers zich bewust worden om eerder in gesprek te gaan met werknemers om bij te sturen in hun werk. En werkgevers zouden best wel meer ondersteund kunnen worden met collectieve maatregelen. Als we nu investeren in mensen die langer door kunnen, bijvoorbeeld met jobcrafting en scholing, is de winst groot. Je voorkomt dat mensen voortijdig worden afgeschreven en na heel lang heel hard werken in de WW of zelfs in de bijstand belanden. Dat kun je mensen niet aandoen. En vergeet niet: wie langer doorwerkt, blijft ook maatschappelijk veel waarde toevoegen.”

Terug naar de perspagina