1. Statement mentale veerkracht

Andere aanpak nodig bij voorkomen en begeleiding werkstress

Mentale veerkracht is basis voor gezonde werknemers

Burn-out en andere stress gerelateerde ziekten komen te veel voor. De afgelopen 20 jaar is het aantal gevallen van burn-out verdubbeld. Inmiddels heeft een kwart van werkenden regelmatig stressklachten. Arbo Unie pleit voor een andere aanpak om werkstress te voorkomen en de mentale veerkracht van mensen te versterken. De huidige aanpak werkt niet. Arbo Unie bestuurder en bedrijfsarts prof. dr. Willem van Rhenen roept op meer aandacht te geven aan het voorkomen van stress en burn-out en bepleit een andere aanpak.

Prof. Dr. Willem van Rhenen, Chief Health Officer van Arbo Unie:  “Werkstress wordt op een verkeerde manier beoordeeld en behandeld. We kijken niet naar de juiste oorzaken gekeken en daardoor worden zowel de behandeling als de preventie niet doeltreffend genoeg ingezet. Er wordt vooral gekeken naar belasting versus belastbaarheid, terwijl werkstress vaak een gevolg is van te weinig steun (op het werk of privé), te weinig autonomie of te weinig competenties. Het is een misvatting dat het verminderen van werk en het aannemen van meer mensen de werkstress oplossen. Het gaat niet om teveel of te hard werken, maar over te weinig kunnen opladen.”

Waar het om gaat is dat werknemers over voldoende mentaal kapitaal blijven beschikken, zowel in de werk- als privéomgeving, als de mentale belasting toeneemt of aanhoudt. Alleen dan kunnen we op een gezonde manier omgaan met langdurige drukte of piekbelasting. Mentaal kapitaal is te beïnvloeden door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende energiebronnen. Dit zijn zaken die ons energie geven. Zij vormen de buffer tegen energienemers. De winst is aanzienlijk: hoe groter de mentale veerkracht, hoe gemakkelijker werknemers om kunnen gaan met druk en veranderingen. Dit voorkomt uitval en het verhoogt vooral de energie, het werkvermogen en de prestaties.

Investeer in competenties, ga op zoek naar de talenten en vaardigheden van mensen, zodat je d tot bloei kunt laten komen. Geef ruimte en het gevoel dat de medewerker invloed heeft op de eigen agenda. Geef complimenten en waardering, toon erkenning. Als mensen lekker in hun vel zitten en de thuissituatie is op orde, dan gaan ze met plezier en volop energie naar het werk.

Terug naar de perspagina