1. Werkgever
  2. Verzuim
  3. Aanpakken
  4. Organisatie Quickscan

Organisatie Quickscan

  • Inzicht in de verschillen van beleving en gedrag van diverse interne doelgroepen
  • Bewustwording en duidelijkheid over doelen en verwachtingen
  • Meer inzicht in welke aanpak van verzuim en inzetbaarheid het beste past bij jouw organisatie

Welke aanpak van verzuim en het verhogen van inzetbaarheid past bij jouw organisatie? Met de Organisatie Quickscan inventariseren we in korte tijd het gedrag en de cultuur die typerend zijn voor je organisatie. 

We brengen in beeld of de verschillende spelers (leidinggevenden, medewerkers, HR en directie) elkaar versterken of juist niet. In korte tijd maken we via een online onderzoek een scherpe analyse. De uitkomst van deze scan geeft je belangrijke inzichten voor een effectieve aanpak van verzuim en preventie die past bij jouw organisatie en dus het beste resultaat oplevert. Zo weet je waar je staat en heb je een instrument dat enorm helpt om te bepalen waar je heen wilt. 

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen

Ontdek de aanpak die werkt!

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Arbo Unie herstelpaden

Een unieke methodiek per uitval oorzaak. Voor elke medewerker de juiste zorg op het juiste moment.

Analysetool In.zicht

Academisch getoetste vroegsignalering om langdurige uitval van medewerkers te voorkomen.