Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

  • Inzicht in werkomstandigheden én vitaliteit werknemers
  • Stimuleren eigen verantwoordelijkheid
  • Verbeteren leefstijl

Prestaties lever je met gezonde en vitale werknemers. Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het perfecte startpunt voor optimaal presterende medewerkers. Het biedt zicht op hun werkvermogen, mentale veerkracht, eventuele gezondheidsrisico’s en leefstijl. De uitkomsten van het onderzoek helpen je bij het stimuleren van gezond gedrag. Zorg dat je ze daarom altijd bespreekbaar maakt, zodat iedere deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen.

Hoe werkt een PMO?

Met de bevindingen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie en het advies van onze bedrijfsarts stellen we de inhoud van de online vragenlijst en het gezondheidsonderzoek voor je organisatie samen. In een ‘vitale koers sessie’ leggen we de verbinding met de ambitie en doelstellingen van de organisatie.

Het Preventief Medisch Onderzoek van Arbo Unie kijkt zowel naar de persoon als naar de invloed van de werk- en privé-omgeving. Vanuit deze brede scope ontstaat een goed beeld van alle factoren die het werk beïnvloeden. Door de energiebronnen in beeld te brengen, vinden we de beste oplossing om de optimale inzetbaarheid te versterken.

Hoe meer medewerkers meedoen, hoe meer baat er is bij de resultaten. Dit stimuleren we onder andere met Energizers: korte, motiverende bijeenkomsten die echt aanzetten om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met gezondheid en vitaliteit. Ook bieden we een inspirerende sessie voor leidinggevenden waarin zij handvatten meekrijgen om in gesprek te gaan met hun medewerkers over vitaliteit.

Direct een prijs opvragen?

Meer dan de helft van de werkgevers in Nederland voert dit onderzoek regelmatig uit.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) gedaan, en dan?

Je weet nu aan welke aspecten je meer aandacht wilt besteden om de gezondheid en vitaliteit van je werknemers te bevorderen. Vooral voor degenen die wat extra hulp kunnen gebruiken om in beweging te komen. De volgende drie aspecten zijn altijd zinvol om verzuim te voorkomen.

  • Werken aan vitaliteit: zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten. Wat hiervoor nodig is verschilt per persoon. De een wil meer bewegen, de ander stoppen met roken of gezonder eten. Weer een ander worstelt met de balans tussen werk en privé.
  • Zorgen voor een gezonde werkplek: we brengen veel tijd op ons werk door, dus het is belangrijk om prettig te zitten of te staan. Of je nou in een kantoor of in een productieomgeving werkt.
  • Prettig werkomgeving: een omgeving waarin mensen zich veilig en vertrouwd voelen. Waar ze de ruimte ervaren om verantwoordelijkheid te nemen en problemen aan te kaarten. Wie iedere dag fluitend naar het werk gaat, valt minder snel uit.

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Mentale veerkracht 

Als je stress op het werk succesvol aanpakt, zorgt je voor meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Mentale veerkracht is de belangrijkste remedie. We helpen je met een effectieve aanpak.

Beste verzuimaanpak

Oplossingen voor de aanpak van verzuim die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Langdurig verzuim voorkomen  

In.zicht geeft een betrouwbare voorspelling van de inzetbaarheid van jouw medewerker op basis van de risico's die we kennen.