1. Watmoetikweten

Wat moet ik weten?

Wij verlenen voor uw bedrijf de arbodienstverlening. U bent door uw bedrijf of leidinggevende naar ons doorgestuurd of u heeft zelf een afspraak gemaakt. Om u een optimale dienstverlening te geven, zijn er een aantal zaken die u moet weten. Op deze pagina vind u alle zaken die voor u belangrijk zijn.

Afspraak tijdig afzeggen/verzetten

Heeft u een afspraak staan met ons en u kunt niet komen? Zeg de afspraak af of verzet deze ten minste 48 uur van tevoren. Komt u zonder bericht de afspraak niet na of annuleert u niet tijdig, dan brengen wij helaas, conform onze algemene leveringsvoorwaarden, de kosten hiervan in rekening bij uw werkgever. Heeft uw werkgever de afspraak voor u gemaakt, dan kunt u deze niet zelf verzetten of afzeggen. Overleg dit met uw werkgever.

Spreekuur

Komt u op een spreekuur bij ons, dan kan een bedrijfsarts van Arbo Unie de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Arbo Unie is altijd transparant over de functie van de professional waarmee u te maken heeft. U mag altijd het BIGnummer (officiële registratie) van onze professionals opvragen. Wilt u contact met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die u van ons hebt gekregen. In deze brief leest u ook bij wie u bent uitgenodigd op het spreekuur. 

Recht op second opinion

Als u het niet eens bent met het oordeel van onze bedrijfsarts, heeft u de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts dan die van Arbo Unie. Indien u dat overweegt, dient u een afspraak te maken met uw huidige bedrijfsarts. Die adviseert u over de juiste stappen om tot een oplossing te komen. 

Indien u en uw werkgever het met elkaar niet eens zijn over uw re-integratie, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. 

Terugkoppeling spreekuur

Indien u een spreekuuradvies hebt gekregen omdat u wegens ziekte uw werk (gedeeltelijk) verzuimt en reeds een probleemanalyse hebt ontvangen, dan dient dit advies gezien te worden als een aanvulling op de probleemanalyse.

 

Kwaliteit van dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat u kwalitatieve dienstverlening ontvangt. Wij bewaken dit door steekproefsgewijs werknemers die langer dan 12 weken verzuimd hebben, te vragen een korte vragenlijst in te vullen. Wilt u hier liever niet aan deelnemen, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar kwaliteit@arbounie.nl.

Privacy

In onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij doen dit geheel via geldende wetgeving. Hoe wij dit doen kunt u lezen in ons privacyreglement