Gezondheid 1440x420px def


Gezond
werken geeft plezier en energie

  1. Biologische Agentia

Biologische agentia

Advies nodig?

088 272 60 25

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Juan Bouwmans 893x632px

Juan Bouwmans

Bedrijfsarts

Infectieziekten op of door het werk. We willen dit in onze gezonde westerse samenleving wel eens vergeten, maar regelmatig speelt dit weer de kop op.  

Bij mogelijke risico’s is het echt nodig deze goed in kaart te brengen en te kijken hoe de werknemers en anderen zo goed mogelijk beschermd kunnen worden, inclusief vaccinatie. Arbo Unie helpt u daar graag bij. 

Inventarisatie en Advies

Bij bedrijven in uiteenlopende sectoren lopen medewerkers bij hun werk een verhoogd risico op blootstelling aan biologische agentia. Het ECTS ondersteunt individuele bedrijven en brancheorganisaties in de sectoren waar biologische risico's een rol spelen.

Beroepsvaccinatie

Biologische agentia kunnen leiden tot verschillende gezondheidseffecten. Eén groep gezondheidseffecten betreft infectieziekten, die veroorzaakt worden door (levende) biologische agentia.

Calamiteiten infectieziekten

Vanuit ECTS richten wij ons, bij uitbraken van infectieziekten, specifiek op de arbo-aspecten. Onze advisering is gericht op bedrijven, waar medewerkers een (verhoogd) risico lopen, brancheorganisaties en de overheid.

Onze experts