1. Vernieuwde richtlijn voor bedrijfsartsen bespoedigt aanpak verzuim bij psychische problemen

Vernieuwde richtlijn voor bedrijfsartsen bespoedigt aanpak verzuim bij psychische problemen

Werkstress is de belangrijkste oorzaak van verzuim in Nederland. De afgelopen jaren zijn de inzichten hoe je daar het beste mee om kunt gaan, veranderd. Aanleiding voor een herziening van de richtlijn Psychische problemen van de NVAB voor bedrijfsartsen. Waarin verschilt deze richtlijn van de vorige? En hoe draagt deze bij aan een snelle en duurzame terugkeer van een medewerker naar de werkplek?

Richtlijn psyische problemen_web700x300

Bij één op de vijf ziekmeldingen speelt stress een belangrijke rol. De richtlijn Psychische problemen vertelt hoe de bedrijfsarts deze en andere psychische problemen effectief kan benaderen. In de herziene versie zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt. GZ-psycholoog Robèrt Vendelbosch: “De vorige richtlijn uit 2007 was aan vervanging toe. De nieuwe richtlijn geeft bedrijfsartsen – en verzekeringsartsen - meer concrete tips en hulpmiddelen om hun aanpak bij psychische problemen te bepalen. Waaronder een vragenlijst over wat medewerkers belangrijk vinden in hun werk, zoals zelfontplooiing en autonomie. Het verschil tussen die werkwaarden en in hoeverre iemands werk daaraan beantwoordt, is een accurate voorspeller van het risico op langdurig verzuim. Inzicht in die verschillen vormt bovendien een goede ingang om samen met de medewerker en de werkgever in gesprek te gaan over de mogelijkheden om werkwaarden en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.”

 

Positieve psychologie als uitgangspunt

Een tweede belangrijke aanpassing is dat er in de nieuwe richtlijn meer nadruk ligt op positieve psychologie. Robèrt: “Deze relatief nieuwe stroming gaat uit van de kracht van mensen. In plaats van terug te kijken naar problemen in het verleden, kijk je naar iemands successen: wanneer ging het goed en waar lag dat aan? Wat kan je daarvan gebruiken in het hier en nu? Hoe zorg je dat je uit de huidige situatie komt? En wat heb je daarvoor nodig? Die positieve, activerende insteek zorgt ervoor dat mensen aan de slag gaan met oplossingen en heeft een gunstige invloed op een spoedig en duurzaam herstel.”

 

Duurzame re-integratie in de versnelling 

Voor de begeleiding terug naar werk van medewerkers met psychische problemen, kan de bedrijfsarts een medewerker doorverwijzen naar een van de GZ-psychologen van Arbo Unie. “Voor een aantal veel voorkomende verzuimoorzaken – onder andere psychische problemen - hebben we herstelpaden geïntroduceerd, gestructureerde behandelmethodieken op maat. Anders dan ‘reguliere’ psychologen kijken wij daarbij goed naar de relatie met werk: wat zijn de beperkingen en vooral de mogelijkheden om het werk te hervatten? Daarbij werken we samen met de bedrijfsarts. Bijkomend voordeel is dat wij medewerkers bij wie langdurig verzuim dreigt vanwege psychische problemen, vaak snel kunnen zien – zonder lange wachtlijsten. Er is steeds meer bewijs dat hoe eerder je met de behandeling en zo mogelijk ook met de werkhervatting start, hoe groter de kans dat er snel verbetering optreedt. Fijn voor de medewerker zelf en voor de werkgever. Ook financieel: een dag verzuim kost gemiddeld € 230,-; elke dag of week dat dit korter duurt, levert dus winst op.”

 

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe Arbo Unie uw medewerkers met psychische problemen begeleidt naar duurzaam herstel? Neem dan contact op met het secretariaat interventies via secretariaat.interventies@arbounie.nl of bel naar 088-2726160.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Onze duurzame re-integratie aanpak

Zorgen voor duurzaam herstel van een verzuimende medewerker door sterker terug te keren naar werk. Daar draait het om in de vernieuwde re-integratiebegeleiding van Arbo Unie.